The Supreme Gentleman

The Supreme Gentleman
Een Korte film van Klaas Bonnema
Crowdfunding teaser: 
funded project
94
132%
€3.975
opgehaald van €3.000
0
dagen te gaan
56
supporters

Project Information

Over het project
LOCKLINEHet verhaal van een seksueel gefrustreerde jongeman, die de zin van zijn leven vestigt in wraak: de antithese van de 'coming of age'-film.

ELLIOT RODGER, 'INCEL MENTALITEIT' EN DE VAL VAN ELIAS ROGIER

"The Supreme Gentleman" vertelt het 'coming of age'-verhaal van Elias Rogier, een seksueel gefrustreerde jongen, die de zin van zijn leven vestigt in wraak. De film is gebasseerd op het waargebeurde verhaal van Elliot Rodger, die in 2014 een aanslag pleegde in de 'collegetown' Santa Barbara, California. Rodger's aanslag kan men met rechte beschouwen als een uiterste van het soort gedrag dat voortkomt uit een 'incel mentaliteit'.

Incels, of 'involutary celibates', zijn een online 'community' van overwegend jongens, die de overkoepelende ideologie aanhangen, dat de wereld een zekere seksuele hiërarchie kent waar zij de dupe van zijn. Bovenaan de totempaal staan de 'chads', de alfa mannen, die vrouwen om hun vingers wikkelen zonder enige inspanning. Daaronder vinden we, bijvoorbeeld, de 'cucks' of bèta mannen, die zeker intimiteit krijgen maar slechts onder voorwaarde. Incels staan onderaan de hiërarchie en hun levens zijn uitgesloten van ieder soort romantische of seksuele verhouding überhaupt. Zij het door hun 'looks' (de structuur van hun schedel, hun lengte, de dikte van hun polsen, etc.), hun ras (denk aan termen zoals 'blackcel', 'ricecel' of 'currycel') of een psychologisch gebrek (zoals het geval zou zijn bij 'mentalcels'). Vaak beschouwen incels hun positie onderaan de 'seksuele hiërarchie' als onontkomelijk. Biologische en psychologische eigenschappen lijken immers een zekere permanentie te impliceren. Het komt echter ook voor dat zij hun 'lot' verwijten aan de seksuele revolutie en de opkomst van het feminisme. In het geval van Rodger zou zijn positie uiteindelijk voortkomen uit het gegeven, dat hij überhaupt niet aan de mensheid deelheeft, maar in plaats daarvan boven de mensheid leeft als een god. 

Een 'virgin vs. chad'-meme, oorspronkelijk ontstaan op de website 4chan.org in 2017.

 

De seksuele frustratie van de incels uit zich dikwijls in seksistisch, mysoginistisch of misantropisch gedrag. En in het uiterste geval tot grensoverschrijdend gedrag van een uitzonderlijk geweldadige aard. Zoals het geval was bij Rodger, maar ook bij de incels die zich door zijn daden lieten inspireren (bijv. Nikolas Cruz of Alek Minassian).

Elliot Rodger (2014).

 

Uiteraard zijn gevallen als Rodger een uitzondering op de norm. En het lijkt moeilijk om aan een daad als de zijne één oorzaak toe te schrijven, laatstaan, die van het aanhangen van een bepaald soort ideologie. Toch blijft het onvermijdelijk te stellen, dat deze ideologie zich hoe dan ook geweldadig uit, zij het in woorden of daden, emotioneel of fysiek geweld. Natuurlijk zijn de meeste incels niet geweldadig richting anderen, maar waar wij zeker van kunnen zijn is dat deze ideologie geweld aan doet bij het individu, die haar zelf de wereld in brengt. En het is nu precies dit aspect van Rodger's verhaal dat wij met deze film willen onderzoeken: de wijze waarop Rodger, in eerste instantie, zichzelf geweld aandeed, door zijn wereld volgens een bepaalde denkwijze in te richten. Om dit te doen verlaten wij ons op een aantal cruciale passages van zijn manifesto en tonen wij het 'slice of life' waarin ons personage, de 22-jarige student Elias Rogier, zijn pessimistische ideologie definitief maakt.

Elias Rogier (2021).

 

Hoe verhoudt Elias zich tot zijn leeftijdsgenoten? Wat betekent 'hoop' voor hem? Wat gebeurt er als deze jongen naar een typisch studentenfeestje gaat? Wat voor soort 'gebrek' is het nu eigenlijk dat hij heeft? Doet het gedrag van Elias ons nu juist lachen, meeleven of walgen?

EEN NUTTIGE REFLECTIE

Ik denk dat het pad van Elliot Rodger een pad is dat wij allemaal in mindere of meerdere mate bewandelen. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat wij allemaal 'incel' zijn, maar wel dat wij allemaal de potentie hebben om op een incel te lijken; in ons gedrag, in ons wereldbeeld, in de manier hoe wij onze frustraties op de wereld om ons heen projecteren. Het is daarom een nuttige opgave om, in het licht van zo'n overweging, te onderzoeken op welke wijze deze overeenkomst bestaat. En het is nu juist het verhaal van Rodger wat ons tot dit onderzoek aanzet. Men wil Rodger begrijpen, maar naarmate men langer bij zijn geval stilstaat komt men er achter dat geen enkele verklaring voldoet. En die voortdurende fascinatie drijft mij ertoe deze film te maken. Toen ik het manifesto van Rodger voor het eerst tegenkwam, kon ik mijn ogen er niet van afhouden. Zijn verhaal is horror, tragedie en komedie tegelijkertijd: een raadsel dat zich niet op laat lossen. Het staat buiten kijf dat film het middel is om het soort reflectie waar ik in geinteresseerd ben aan te moedigen bij een breder publiek. Maar het maken van de juiste vertaling van dit verhaal vergt uiteraard het verzamelen van enthousiaste en getalenteerde acteurs en crew, apparatuur, props, kleding, make-up en alle overige middelen, die nodig zijn om een succesvol productie- en post-productieproces mogelijk te maken. Ik heb diep in mijn eigen portmonnee gegraven om al deze middelen te bekostigen, maar helaas vond ik hier niet genoeg. En dit is waarom ik vraag om jullie steun.
– Klaas Bonnema

P.s. Ben je geïnteresseerd in ons project en wil je een kijkje achter de schermen? Volg dan @thesupremegentlemanthemovie op Instagram!

 

Quote die de filmmaker inspireerde

De kracht die beeldschone vrouwen hebben is ongelooflijk. Ze kunnen tijdelijk de wereld van een wanhopige jongeman ondersteboven keren. [...] En waar is de zin van het leven als ik nooit zo’n beeldschoon meisje kan hebben? Sommige mannen mogen zulke beeldschone vrouwen hebben en sommige mogen dat niet. Ik behoor tot degenen wie zo’n genot wordt ontzegd en dat is waarom ik het leven haat.
Elliot Rodger
This project was successfully funded on 19-09-2021

Fund Project