Quitte le Pouvoir - Women of Waalo

Quitte le Pouvoir - Women of Waalo
A Documentary by Aida Grovestins
Crowdfunding teaser: 
funded project
011
108%
€5.405
donated of €5.000
0
days to go
82
supporters

Project Information

About the project
LOCKLINEEen documentaire film met animaties (50 min) over de illusies van macht, verzet en vrouwelijk leiderschap tijdens de presidentsverkiezingen in Senegal

- For English please scroll down - Voir ci-dessous pour le français!Titel: Quitte le Pouvoir (Resign)Women of Waalo

Een documentaire film met animaties (50 min.) van Aida Grovestins (film regisseur) en Machteld Aardse (kunstenaar animator) over de illusies van macht, verzet en vrouwelijk leiderschap tijdens de presidentsverkiezingen in Senegal in 2012.

De eerste vrouwelijke presidentskandidate Amsatou Sow Sidibé, biedt hoop op een echte politieke verandering in een land waar de heersende president Abdoulaye Wade (86) zichzelf en zijn zoon aan de macht probeert te houden. Van de oppositie is Sow Sidibé degene met nog schone handen. Ondertussen krijgt een groep rappers, met gevaar voor eigen leven, de bevolking massaal de straat op in protest tegen Wade. In de chaos van het land hebben zowel de rappers als Sow Sidibé te maken met de machtsmanipulaties van Abdoulaye Wade. Getekende animaties en muziek geven een laag van commentaar met een referentie naar een oud Senegalees verhaal van ultiem verzet van de vrouwen van waalo tegenoverheersing en onderdrukking. 

De film wordt ondersteund door onder meer Amsterdams Fonds voor de Kunst, Webster University Leiden / St. Louis, VS en vele crowdfunders.Amsatou Sow Sidibé                                         Y'en a Marre- - -Websites:www.womenofwaalo.comFacebook website: https://www.facebook.com/WomenOfWaaloTwitter:  https://twitter.com/#!/womenofwaaloAmsatou Sow Sidibé campaign                      Abdoulaye WadeAida Grovestins – filmregisseur - (Diamond Dust – een inkijk in de mysterieuze en wegkwijnende diamanthandel in Antwerpen | VPRO en CANVAS. KIDFA; Nina Kalpeta, Holodomor  Ostarbeiter | 1 uur radio-documentaire, Radio-1 (VPRO)Machteld Aardse  - multi-media kunstenaar - (Women’s Art Festival Syria | film Het Eiland – over kunstenaar-ecoloog Le Roy | The New York Islands Festival | Museum het Rembrandthuis | The Stedelijk W139 | De Nederlandsche Bank)MOTIVATIE - Afrikaanse lenteGeïntrigeerd door verhalen van verzet, bracht een dramatische, historische legende ons in Senegal. Op zoek naar de wortels van dit oude verhaal van de ‘Women of Waalo’, belandden we daar in chaotische demonstraties tegen de machtsambities van de toenmalige president, Abdoulaye Wade. Wij zijn onder de indruk geraakt van de moed van een groep rappers die via hun muziek jongeren massaal de straat op krijgen. Met gevaar voor eigen leven proberen zij het verschil te maken en hun democratie te verdedigen.De vonk van hoop die Amsatou Sow Sidibé, als persoon en enige vrouwelijke presidentskandidate, geeft, maakte de schreeuw om verandering nog eens sterker voelbaar voor ons. Het vreedzame verzet tegen de macht in Senegal willen en kunnen we niet vergelijken met de burger-revoluties in het Midden-Oosten. Met deze film vertellen we wel het verhaal van een gevecht tot het bittere einde, van vreedzaam verzet en muziek die verenigt, van geloof in democratische verandering van onderop, en ook van een test in leiderschap en moed.De legende van de ‘Women of Waalo’, de ‘Queen Warriors’, die tot het uiterste gingen om niet als slaven te worden weggevoerd, is een herinnering en referentie in het collectieve geheugen van de Senegalezen om zich te verzetten tegen onderdrukking. In de film, vertelt een jonge vrouw, ook een rapper, over de indruk die de legende op haar maakte toen ze het voor de eerste keer hoorde. Getekende animaties vertellen de rest.Assane Thiam met tama drum in baobab bos; Hip hop beweging Y'en a Marre

SOUNDTRACK / ANIMATIESDe soundtrack voor de film componeert kunstenaar en componist Julien Grossmann. De raps van Y'en a Marre en de ritmes van de traditionele tama drum, ofwel talking drum, van de wereldberoemde percussionist Assane Thiam maken een groot deel uit van de soundtrack. Assane Thiam speelde ondermeer met Peter Gabriel en Bob Dylan, en werkt momenteel met Youssou N’Dour.

De getekende animaties vormen een metaforische laag van reflectie en commentaar in de film. De "kras tekeningen", zoals Aardse de tekeningen noemt zijn rouw, expressief en direct in stijl, gemaakt met houtskool, potlood en krijt met kleurpotlood.

VERTONING/ DISTRIBUTIEDe film zal worden vertoond via TV, (inter)nationale filmfestivals, mobiele cinema in West-Afrika en debatpodia en musea met als basis Amsterdam, Parijs en Senegal. Tijdens het film- en maakproces houden we geregeld presentaties en borrels waarbij u van harte uitgenodigd bent.

PLANNINGJuni - september 2011: research en begin film opnames met Amsatou Sow Sidibé in Senegal + tekenen op locatie.Januari 2012 – maart 2012: Filmopnames presidentscampagne in SenegalAugustus 2012 – februari 2013: montage & tekenen animaties.Mei 2013: Film gereed

Doneren / CrowdfundingHierbij lanceren we een nieuwe crowdfundingscampagne om deze documentaire te kunnen afronden (voor montage en animaties). We hebben nog €5.000 nodig. Voor iedere kleine of grotere financiële donatie ontvangt u iets bijzonders retour, zoals hiernaast beschreven. En word een vriend van "Quitte le Pouvoir-Women of Waalo" op Facebook.U kunt doneren via deze cinecrowd website en anders via: Stichting A.D.A.P.T. - ‘crowd funding WOW’, Triodos Bank, rekeningnr.: 198542089Bedankt!>>>  English Translation by Jacqueline van Wegen >>>Title: Quitte le Pouvoir (Resign)Women of Waalo

A documentary film with animations (50 min.) by Aida Grovestins (film director) and Machteld Aardse (artist animator) A film about the illusions of power, resistance and female leadership during the presidential elections in Senegal in 2012.

The first female presidential candidate Amsatou Sow Sidibé gives hope for real political change in a country where the ruling president Abdoulaye Wade (86) is trying to keep himself and his son in power. Amongst the opposition, Sow Sidibé is a candidate with still clean record. Meanwhile a group of young rappers, risking their lives, mobilizes the people onto the streets in protest against Wade. In the political turmoil of the country, both the rappers as well as Sow Sidibé are confronted with the power manipulations of Abdoulaye Wade. Drawn animations and music give a layer of commentary which refers to an old Senegalese story of ultimate resistance of female leaders.

Supported by Amsterdams Fonds voor de Kunst, Webster University Leiden / St.Louis USA, and more.

Amsatou Sow Sidibé                                         Y'en a Marre- - -Websites:www.womenofwaalo.com;Facebook website: https://www.facebook.com/WomenOfWaaloTwitter:  https://twitter.com/#!/womenofwaalo

Amsatou Sow Sidibé                                          Abdoulaye Wade campaign                                       Aida Grovestins |  film director - ( Diamond Dust, documentary film, giving an inside look into the closed and changing world of the diamond trade in Antwerp | Dutch and Belgian TV (VPRO, CANVAS), kIDFA filmfestival;  Nina Kalpeta, Holodomor  Ostarbeiter | 1 hour radio-documentary, Dutch Radio-1 (VPRO)Machteld Aardse  | multi-media artist/painter - ( film The Island - about the excentric artist-ecologist Le Roy | Women's Art Festival in Syria | The New York Islands Festival | Museum het Rembrandt huis | The Stedelijk W139 | De Nederlandsche Bank)

MOTIVATION – An African SpringIntrigued by stories of resistance, a dramatic, historical legend brought us to Senegal. Searching for the roots of this ancient story of the Women of Waalo, we ended up there in chaotic demonstrations against the power ambitions of the president of that time, Abdoulaye Wade. We were truly impressed by the courage of a group of rappers who, through their music mass the young people on the streets. In peril of losing their lives, they try to make a difference and to defend their democracy.The spark of hope coming from Amsatou Sow Sidibé, as a person and as the only female presidential candidate, makes the cry for change even more tangible for us. The peaceful resistance against the power in Senegal is not comparable with the popular revolutions in the Middle East. With this film we do tell the story of a fight until the bitter end, of peaceful resistance, and of a test in leadership and courage.The legend of the Women of Waalo, the Queen Warriors, who fought bitterly for not having to be taken away as slaves, is a memory and a reference in the joint recollection of the Senegalese people to fight against repression. In the film, a young woman, who is also a rapper, tells about the impression that the legend made on her when she heard it for the first time. Drawings made into animations tell the rest of the story.SOUNDTRACK / ANIMATIONSThe soundtrack for the film is composed by artist and composer Julien Grossmann. The raps of Y'en a Marre and the rhythms of the world famous percussionist Assane Thiam make up  a large part of the soundtrack. Assane Thiam played among others with Peter Gabriel and Bob Dylan, and is currently working with Youssou N'Dour. In the film he is playing the tama drum, the traditional “talking drum”. We will hear the first female rapper, Marie, will give her view on the political situation in Senegal.

The drawn animations are a metaphorical layer of reflection and commentary in the film. The "scratch drawings" as Aardse calls them, are  expressive and direct in style, made with charcoal, pencil and colored pencil.

SCREENING/ DISTRIBUTIONThe film will be shown on television, at (inter)national film festivals, on debate platforms with basis Amsterdam, Paris and Senegal and will travel through mobile cinema in West Africa. The drawings and animations will be exhibited and used as a tool of education at schools, as well as during the mobile cinema tours in Senegal.

PLANNINGJune - September 2011: research and start of filming with Amsatou Sow Sidibé in Senegal + drawing on location.End January – March 2012: Filming the presidential campaign in SenegalAugust 2012 – February 2013: editing, drawing and animationsMay 2013: Film readyDONATIONSThanks to our pioneer supporters and supporters we could start research and filming in Senegal. We reached our first funding goal and raised an amount of nearly €30.000 euro, through live crowdfunding presentations, and through official crowdfunding as ‘www.IndieGoGo.com' and the Dutch‘ www.Cinécrowd.nl’.

To finish making this documentary (editing and animations) we still need to gather the amount of € 5,000,- through crowdfunding.

We invite you to support us in the beautiful making of the film. For every donation you will receive something in return as mentioned besides. And we welcome you to become a friend of "Quitte le Pouvoir “– (women of waalo)" through our facebook page.Donations can be made through this cinecrowd website or through: Stichting A.D.A.P.T. - ‘crowd funding WOW’, Triodos Bank, account nr.: 198542089

Thank you!

>>>>> Français >>>>> traduit par: Dorothee Thienot & Andrea Roëll dec 2012Titre: Quitte le Pouvoir Women of Waalo

Un film documentaire avec animations, d'Aida Grovestins (réalisatrice) et Machteld Aardse (dessins-animés).Un film sur la quête de pouvoir, sur ses mirages et ses désillusions. Un film sur la contestation et l'influence du leadership féminin lors des élections présidentielles au Sénégal, en 2012.

La première femme candidate aux élections présidentielles, Amsatou Sow Sidibé, donne l'espoir d'un changement politique réel, dans un pays où le président en exercice, Abdoulaye Wade, 86 ans, tente par tous les moyens, avec son fils Karim, de garder le pouvoir. Parmi l'opposition, la juriste Amsatou Sow Sidibé apparaît comme une candidate aux "mains propres". Sûre d'elle-même, elle obtiendra moins d'1% des votes au premier tour.

En parallèle, de jeunes rappeurs risquent leur vie pour pousser les citoyens à prendre la rue et protester contre la candidature du président Wade, qui termine son second mandat.Tandis que le pays s'enfonce dans la violence, les rappeurs sont confrontés aux manipulations d'Abdoulaye Wade et Amsatou Sow Sidibé à ses propres contradictions.Des animations dessinées et la musique qui a accompagné ces élections sont le fil rouge qui permettent au spectateur d'y voir un symbole: celui du dernier combat d'un vieux leader face à la résistance des femmes et de la jeunesse.

Un film soutenu par notamment par le Fonds Amsterdam voor de Kunst, Webster University Leiden / St.Louis USA

NOTE D'INTENTION - un printemps africainLes échos d'une résistance historique et dramatique nous ont, à l'origine, amenés au Sénégal: l'histoire des femmes de Waalo. Parties à la recherche des racines de cette légende, nous sommes arrivées à Dakar en janvier 2012. Contre toute attente, nous nous sommes retrouvées plongées au coeur des manifestations chaotiques qui ont rythmé le début de l'année 2012 au Sénégal, organisées principalement pour contrer les ambitions du président en exercice, Abdoulaye Wade, de briguer un troisième mandat. Nous avons été profondément touchées par le courage d'un groupe de rappeurs, fondateurs du mouvement "Y'en a Marre". A travers leur influence sur la jeunesse du pays, ils ont pu mobiliser les masses et les amener dans la rue et à aller voter en dépit des désillusions face à la classe politique. "Tout sauf Wade" a été le mot d'ordre qui amené les citoyens aux urnes, pour une participation record. Au péril de leurs vies, ces artistes essaient, depuis lors, de changer l'ordre des choses et de défendre l'idée de démocratie dans leur pays.Websites: www.womenofwaalo.com; Facebook website: https://www.facebook.com/WomenOfWaalo; Twitter:  https://twitter.com/#!/womenofwaalo

SOUNDTRACK / ANIMATIONSLa bande sonore est composée par l'artiste-compositeur Julien Grossmann. Une grande partie de la bande sonore est composée des raps de Y'en a Marre et les rythmes traditionnels de tama tambour, ou tambour parlant, joués par le célèbre percussionniste Assane Thiam. Ce dernier a joué, entre autres, avec Peter Gabriel et Bob Dylan, et il est le batteur de Youssou N'Dour.Les animations se veulent une métaphore des commentaires dans le film. Les dessins "scratch", comme Aardse les appelle, sont expressifs et directs, faits au charbon de bois, crayon, craie et crayons de couleurs.

PLANIFICATIONJuin-Septembre 2011: Recherche et début de tournage avec Amsatou Sow Sidibe et mise en ligne des dessins sur le site.Janvier 2012 - Mars 2012: Filmwork campagne présidentielle au SénégalAoût 2012 - Février 2013: assemblage et animationsMai 2013: Le film devrait être prêt à diffuserDONATIONSGrâce à notre campagne de crowdfunding précédente et à la Webster University en 2012, nous avons pu commencer à filmer. Nous avons soulevé presque € 30.000. Aujourd'hui, nous lançons une nouvelle campagne de crowdfunding pour  ce documentaire pour les besoins du montage et des animations.. Nous avons encore besoin de 5.000 €. Pour chaque don, petit ou grand, nous vous proposons une forme de "rétribution" pour votre participation active à la réalisation de ce projet au long cours. Nous vous remercions d'avance pour vos contributions. Vous pouvez trouver "Quitte Le Pouvoir-femmes du Waalo" sur Facebook. Merci encore et à bientôt.

Vous pouvez faire un don via Cinecrowd: http://www.cinecrowd.nl/quitte-le-pouvoir-women-waaloou sinon à:Fondation A.D.A.P.T. - «Crowdfunding WOW"
La Banque Triodos, numéro de compte:. 198542089

Je vous remercie!

On peut supporter ce film! Je vous remercie!CONTACT Crossroadsdocs - STUDIOHaarlemmerhouttuinen 1671013GM Amsterdam NLwww.crossroadsdocs.comKvK: 3420207

Aida Grovestinswww.crossroadsdocs.comaida.grovestins @ gmail.comtel. 0031 (0) 619424606

Machteld Aardsewww.machteldaardse.nlmachteldaardse @ planet.nltel. 0031 (0) 65177624

Quote that inspired the maker

‘Il faut se battre jusqu’au bout’ [one should fight for ones cause right up to the very end].
Y'en a Marre & Amsatou Sow Sidibé
This project was successfully funded on 25-01-2013

Fund Project