Evelien van der Molen: "Ik was niet altijd al een geluidsfreak"

Project Reference: 
Update: 

Even voorstellen: Evelien van der Molen

Evelien van der Molen is onze sounddesigner. Ze is 28 jaar en geboren in Nederhorst den Berg. Evelien was niet altijd al een geluidsfreak. Na de middelbare school ging ze naar de middelbare hotelschool. Daarna ging ze op reis om wat van de wereld te zien en terug in Nederland vroeg ze zich af: wat nu? "Wordt cameravrouw bij Floortje Dessing, dan kun je reizen en dat filmen," aldus het wijze advies van haar moeder. Evelien: "Een camera bedienen bleek toch wat lastiger te zijn dan dat ik had gedacht. Tijdens mijn vooropleiding bij Open Studio kwam ik er achter dat film meer is dan alleen een mooi plaatje, dat het gaat om verhaal en emotie en hoe je dat het beste kan overbrengen. Geluid speelt een enorm belangrijke rol in je onderbewuste. Ik deed toelating op de filmacademie met een in elkaar gefrutseld animatie-tje met home made geluid en ik werd aangenomen.

Waarom zei je JA tegen De Moerheks?

"Ik ken Thijs van de filmacademie. We hebben samen ons eerste filmpje voor school moeten maken.  Dat ging over een schapen herder en over hoe wij als mensen ook een soort schapen zijn. Thijs Schreuder is altijd erg bezeten geweest van mensen en waarom zij strijden voor dingen. Hoe zijn functioneren in de maatschappij, waarom zij doen wat zij doen; waarom er oorlogen zijn en waar hij voor moet en wilt strijden. Ik noem hem altijd Knight Dies, omdat hij eigenlijk ridder wilt zijn. We hebben daarna nog een aantal mooie projecten gedaan, ook samen met Robbie van Brussel. Ik denk dat we een goed team zijn." 

Wat is er zo mooi aan worldbuilding?

"Ik vind het interessant dat door geluids-scapes en ideeën in het worldbuilding proces al in een vroeg stadium nagedacht kan worden over wat geluid kan doen en hoe dat inhoudelijk gebruikt kan worden om de film beter te maken."

 

Stuur geen mail naar mijn funders: 

Comments

afbeelding van andrewkeith_729852

I am always searching online for stories that can accommodate me. There is obviously a multiple to understand about this. I feel you made a few salubrious points related to the topics of https://www.bagtheweb.com/b/xsxPli which you also are welcome to read.

afbeelding van stephaniesteph86_724476

Truly My spouse and i go through the idea recently nevertheless I had created a number of views over it and from now on I want to you just read the idea yet again since it is rather well crafted. mesa

afbeelding van stephaniesteph86_724476

Awesome article, it was exceptionally helpful! I simply began in this and I'm becoming more acquainted with it better! Cheers, keep doing awesome! 바카라주소

afbeelding van cam_729979

Truly strong, amazing, fact-filled info right here. Your own articles Never dissatisfy, which definitely is true right here too. A person usually alllow for a fascinating study. Are you able to inform I am amazed?: )#) Continue the great content articles.hair revital x for sale

afbeelding van stephaniesteph86_724476

It is trendy write-up in addition to i love to to learn to read that write-up. your site is usually excellent therefore you include beneficial workers with your blog site. pleasant giving thanks. 作业代写

afbeelding van cam_729979

Truly strong, amazing, fact-filled info right here. Your own articles Never dissatisfy, which definitely is true right here too. A person usually alllow for a fascinating study. Are you able to inform I am amazed?: )#) Continue the great content articles.you can try this out

afbeelding van cam_729979

This specific is a great article My spouse and i witnessed due to talk about the idea. It is definitely precisely what I want to to view expect throughout potential you can proceed pertaining to expressing a real exceptional article.go to my blog

afbeelding van stephaniesteph86_724476

I’m motivated with all the surpassing and also preachy record which you supply in such tiny timing. Best Plumbing Articles

afbeelding van cam_729979

I think that thanks for the valuabe information and insights you have so provided here. http://oceane2624.canalblog.com/

afbeelding van hettie_731756

You delivered such an impressive piece to read, giving every subject enlightenment for us to gain information. Thanks for sharing such information with us due to which my several concepts have been cleared. SEO backlinks

afbeelding van cam_729979

Thank you so much as you have been willing to share information with us. We will forever admire all you have done here because you have made my work as easy as ABC.paper代写 

afbeelding van cam_729979

Wow, excellent post. I'd like to draft like this too - taking time and real hard work to make a great article. This post has encouraged me to write some posts that I am going to write soonhọc trang điểm.

afbeelding van muhammadsaeed3241_733015

Positive site, where did u come up with the information on this posting?I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style. Thanks a million and please keep up the effective work. unique domain SEO

afbeelding van cam_729979

I’m stirred along with the surpassing and additionally preachy list of you ought to produce such smaller timing.one Holland village price

afbeelding van muhammadsaeed3241_733015

Awesome article, it was exceptionally helpful! I simply began in this and I'm becoming more acquainted with it better! Cheers, keep doing awesome! 정보이용료 현금화