Occupy

Occupy
A Documentary by Sara Blom
Crowdfunding teaser: 
funded project
00
102%
€4.595
donated of €4.500
0
days to go
85
supporters

Project Information

About the project
LOCKLINEDe documentaire schetst een indringend portret van de opkomst en ondergang van de miniatuursamenleving die op het Beursplein ontstond.

For an English description and details on the rewards, please scroll down

SARA EN OCCUPY

Het meest bijzonder aan de Occupy-beweging vind ik de grote diversiteit aan mensen die aan het protest deel namen. Mensen die elkaar normaal gesproken op straat voorbij zouden lopen waren uit hun sociale ‘cocon’ gekropen en stonden ineens op straat met elkaar te discussiëren. Welke achtergrond of leeftijd ze ook hadden en hoe groot het verschil ook was in hun achtergronden, het onderbuikgevoel over de manier we met elkaar en de natuur omgaan was vele malen sterker.

Ineens was het plein gevuld met bedrijvigheid, passie en saamhorigheid en het gevoel een verschil te kunnen maken in de wereld. Mensen uit allerlei windstreken kwamen hier hun kennis en talenten delen: koks, muzikanten, kappers, acteurs, mensen uit het bankwezen, grootouders met hun kleinkinderen.

ACHTBAAN

Hoewel de media wereldwijd veel verslag heeft gedaan van Occupy leverde dit vaak een vluchtig en eenzijdig beeld op. Mede hierdoor kwam de beweging in een steeds negatiever daglicht te staan. Daarnaast riep de Occupybeweging bij veel mensen vragen op, ook bij mij. Een tegenwicht bieden aan het machtige bankwezen zonder leiders, is dat mogelijk? Als het regeringen niet lukt waarom zou het ongeorganiseerde burgers wel lukken?

Pijnlijk genoeg ontstonden tussen de tenten van Occupy vergelijkbare problemen met die in ‘de grote’ wereld. De media dropen langzaam af en de sympathie van de samenleving voor de beweging leek eveneens af te zwakken...Ik besloot om WEL te blijven. Ik bleef dicht op de huid van een aantal mensen in het bijzonder en beleefde met hen de achtbaan die volgde. Het resultaat is een observerende documentaire met een intiem karakter dat niet alleen het verhaal vertelt van Occupy maar op universeler niveau dat van durven strijden voor je idealen en wat je er voor over hebt om die te bereiken.

Ik heb de draaiperiode, apparatuurkosten en eerste montage zonder externe financiering voltooid. Voor de afwerking heb ik heel hard jouw steun nodig. Er is een geldbedrag nodig voor de co-editor, kleurcorrectie, geluidsmixage en de Engelstalige ondertiteling.

Met de documentaire hoop ik de discussie in leven te houden en het verhaal van dit unieke sociale fenomeen van binnenuit te laten zien aan een breed publiek, bijvoorbeeld op festivals. Daarbovenop is de documentaire interessant en belangrijk voor organisaties en partijen die zich bezig houden met sociale verandering en sociale bewegingen in het bijzonder. Hoewel de zichtbaarheid van de beweging uit het publieke domein is verdwenen hebben de ontruimingen van de tentenkampen wereldwijd deze niet weggevaagd. Het onderliggende sentiment en de sociaaleconomische context waaruit zij voortkwam zijn niet veranderd.

REWARDS

Alle donateurs ontvangen een link naar de documentaire + een code voor 1 gratis film naar keuze op Ximon.nl

10 euro

Een E-card met een persoonlijk bedankbericht van Sara, updates over de voortgang van het project, een door Sara gezongen protestlied op mp3 per email - of ze kan zingen blijft nog even een verrassing ;)

25 euro

Alle bovenstaande rewards PLUS een exclusieve DVD van de film met bonusmateriaal en persoonlijk ontworpen protest-ansichtkaarten

50 euro

Alle bovenstaande rewards PLUS de officiële filmposter en een exclusieve link naar de korte film ‘LEVEN’, winnaar van de Green Filmmaking Award

100 euro

Alle bovenstaande rewards PLUS 2 kaartjes voor de filmscreening op een festival, dankvermelding op de aftiteling

250 euro

Alle bovenstaande rewards PLUS een geïllustreerd boek waarin Sara als antropoloog en beginnend filmmaker aan de hand van blogs, stukjes veldwerk-dagboek, interviews en stills uit de film haar visie geeft op het zeven weken durende protest

500 euro

Alle bovenstaande rewards PLUS de vermelding 'Co-sponsor' op de aftiteling EN een screening van de film op een locatie naar keuze met de filmcrew en een inleiding van Sara, inclusief catering en ‘A Beetelling – Story about the industrialization and occupation of the food and the bees and the flowers and the trees’ door Geert Van Kerckhove

Foto's door Daphne Channa Horn

---------English description----------

The most special about Occupy was the big diversity of people. All of a sudden the normally rather ‘static’ square (Beursplein) of Amsterdam was filled with diligence, passion, solidarity and the belief to make a change in the world. Musicians, chefs, barbers, actors, people from the financial sector, grand parents and their children were suddenly part of a shared social event.

Although the media took great notice of Occupy they often stigmatised it and only few of them spend longer then one day one the square to make an item. Impossible for showing all the different layers that Occupy was and is about. Unfortunately the same problems arose on the square as they did in ‘the real world’. Most media dropped out altogether and ‘society’ seemed to loose it’s overall sympathy. I visited the square every day for seven weeks until the end and stayed close to some people in particular. The result is a documentary with an observing but intimate nature. It not only shows the story of Occupy but more universally the story of fighting for ideals and the commitment it takes.

I fulfilled the filming, the equipment costs and first edit without external finances. For the completion (co-editing, colour correction, sound correction, English subtitling and the book) I need your support. With the documentary I hope to keep the discussion going and to show the story of this unique social event from within to a broader audience, for example on festivals. On top of that the story is very interesting and important for parties, organisations and institutes that deal with social change and social movements in particular. Although the visibility of the movement has disappeared from public space the eviction of the squares worldwide was not the end of it. The underlying situation and sentiment have not changed.

Please check out the rewards and spread the word!

REWARDS

Every supporter will receive a link to the documentary and free access to a feature film (they select) on Ximon.nl

10 euros

An E-card in which Sara personally thanks you for your support, updates on the project, a protest song sung by Sara (mp3) per email

25 euros

All of the above PLUS an exclusive DVD of the film with extra features and personally designed protest postcards

50 euros

All of the above PLUS the official film poster and an exclusive link to the short film LIFE, winner of the Green Filmmaking Award

100 euros

All of the above PLUS 2 tickets for the screening on a festival, ‘with special thanks’ on the credits

250 euros

All of the above PLUS an illustrated book in which Sara, as an anthropologist and filmmaker, describes the seven weeks of protest through blogs, pictures, pieces of fieldwork diary and stills from the film

500 euros

All of the above PLUS ‘Co-sponsor’ on the credits AND a screening of the film on a location you choose accompanied by the film crew, catering and ‘A Beetelling - Story about the industrialization and occupation of the food and the bees and the flowers and the trees’ by Geert Van Kerckhove

Quote that inspired the maker