Streefbedrag bereikt!

Project Reference: 

Beste supporters,

Vijf dagen voor het sluiten van de campagne is het streefbedrag van EU30.000 behaald! We zijn jullie enorm dankbaar voor jullie donaties en jullie steun in het delen van dit project.

Dankzij jullie is Burden of Peace het project dat de meeste supporters én de meeste financiering wist te genereren voor de crowdfunding van een film in de Nederlandse geschiedenis!

Claudia wil jullie via deze video persoonlijk bedanken.

Muchas gracias!

 

p.s.: mocht de video niet zichtbaar zijn op deze pagina, klik dan op de link: https://vimeo.com/99523206

 

Stuur geen mail naar mijn funders: 

Comments

afbeelding van wenamoc959_744279

I've proper selected to build a blog, which I hold been deficient to do for a during. Acknowledges for this inform, it's really serviceable! evod twist

afbeelding van wenamoc959_744279

Often while I browse the net I try to find web pages that offer good information and therefore I found this web site. Frequently when I have been to this particular website I've really liked the good content here. An excellent web-site and I will be back again for additional fantastic content… conference call

afbeelding van wenamoc959_744279

This is very interesting content! I have thoroughly enjoyed reading your points and have come to the conclusion that you are right about many of them. You are great. 우리카지노