En op 'n goede dag

En op 'n goede dag
A Short film by Heddy Honigmann
Crowdfunding teaser: 
funded project
00
105%
€13.666
donated of €13.000
0
days to go
116
supporters

Project Information

About the project
LOCKLINEEen verliefd Marokkaans stel, geconfronteerd met het verbod op het dragen van hoofddoeken vindt een verrassende oplossing om de wet te omzeilen.

EN OP 'N GOEDE DAG - AND ONE DAY

HET ONVERGETELIJK SPROOKJE VAN 2011 - THE UNFORGETTABLE FAIRYTALE OF 2011

Alia (28) en Hamza (32) vormen een verliefd Marokkaans stel. Geconfronteerd met een omstreden wet over het verbod op het dragen van hoofddoeken, vindt Alia, onvoorwaardelijk gesteund door haar man en bijgestaan door haar collega's, een grappige, wonderbaarlijke en totaal onverwachte oplossing om de wet te omzeilen.

 

“If you want to tell people the truth, you have to make them laugh, otherwise they will kill you”. (Billy Wilder – tijdens de ontvangst van de Oscar voor zijn hele oeuvre in 1988)

CineCrowd ~ Maryam HassouniMaryam Hassouni speelt Alia

In het Nederland waarin we nu leven neemt de intolerantie hand over hand toe en gaat de discussie vaak over bijzaken en niet over het werkelijke probleem. Een goed voorbeeld daarvan is de telkens weer oplaaiende discussie over hoofddoekjes.

Aan de hand van archiefbeelden wordt een grappig tijdsbeeld geschetst over hoe mensen door de jaren heen in vrijheid allerlei hoofdbedekkingen hebben gebruikt om zich te onderscheiden of ze uit praktische overwegingen droegen. Dit documentaire gedeelte zal op een speelse wijze overgaan in de korte speelfilm En op ’n goede dag.

Voor deze korte fictiefilm hebben twee schitterende acteurs, Maryam Hassouni (bekend van o.a. Dunya en Desi en Flikken Maastricht) voor de rol van Alia en Nasrdin Dchar (Shouf Shouf Habibi en nu te zien in Rabat) voor de rol van Hamza hun medewerking al toegezegd. Het fictie deel van de film willen we graag opnemen met een crew waarbij veteranen uit de filmwereld samenwerken met jonge mensen uit het vak zodat het maken van de film ook voor de crew een inspirerende ervaring zal worden en waardoor we de film ook binnen het beperkte budget dat er beschikbaar is, hopen te kunnen maken.

CineCrowd ~ Nasrdin DcharNasrdin Dchar speelt Hamza

'Geen van mijn films heeft als direct uitgangspunt de politiek, maar ze hebben allemaal als kern het overleven. Veel van mijn personages hebben een wapen gemeen: humor. Humor en een koppige hoop.'

Wie niet in iets gelooft gaat ten onder, wie niet het mooie bewaart, bezwijkt, wie niet denkt dat het leven hard is maar mooi, komt er niet met zijn hoofd boven water: zo zou je ook mijn films inhoudelijk kunnen samenvatten.

Hamza houdt van Alia met of zonder hoofddoek. Dat is belangrijker dan welke wet dan ook en je Nederlandse collega's staan als een man achter je in En op 'n goede dag. Idealistisch? Utopisch? Het doet er niet toe. In ieder geval, Alia en Hamza verzetten zich als stille tovenaarsleerlingen, onzeker maar vol geloof, en ze winnen. In ieder geval in onze film.

Enkele films van Heddy HonigmannHersenschimmen - Metaal en Melancholie – Tot Ziens – O Amor Natural – Het Ondergronds Orkest – Crazy – Liefde Gaat door de Maag – Forever – El Olvido

Heddy Honigmann is a true master of the documentary form. With a career spanning more than 20 years, her body of work includes documentaries and fiction features. Internationally acclaimed and respected, her work has garnered awards from festivals and praise from critics around the world and has provided inspiration for emerging and veteran doc filmmakers alike with her singular style and remarkable sensitivity.(Sean Farnel, director of programming Hot Docs International Film Festival, Toronto)

 

NOTHING VENTURED...

“If you want to tell people the truth, you have to make them laugh, otherwise they will kill you”. (Billy Wilder – while receiving an Oscar for his whole oeuvre in 1988)

Alia (28) and Hamza (32) are a young Moroccan couple in love. Confronted with a controversial law to ban the wearing of headscarves Alia, supported unconditionally by her husband and her colleagues, thinks up a humorous and unusual way to skirt the law.

In the Netherlands, intolerance is increasing continuously and the discussion is often about side issues, but not about the real problem. A good example of that is the recurrent discussion about headscarves.

Based on archive footage, a moving and often humorous picture is sketched of the way people have used all kinds of things to cover their heads in order to make themselves stand out or for practical reasons. This documentary part will playfully mingle into the drama short "And One Day...".

CineCrowd ~ Maryam Hassouni
Maryam Hassouni plays Alia

For this short fiction film, two wonderful actors – Maryam Hassouni (well known from Dunya & Desi and Flikken Maastricht) as Alia and Nasrdin Dchar (Shouf Shouf Habibi and now to be seen in Rabat) as Hamza – have already agreed to take part. We want to shoot the fictional part of the film with veterans from the film world and new young talents so that the film also provides an inspirational experience for the crew. As a result, we hope to be able to make the film within the limited budget available.

CineCrowd ~ Nasrdin DcharNasrdin Dchar plays Hamza

“None of my films are directly political, but they all focus on survival. Many of my characters have one weapon in common: humour. Humour and stubborn hope.”

If you don’t believe in anything, you’re doomed. If you don’t preserve the beautiful, you fail. If you don’t think life is hard yet beautiful, you can’t keep your head above water. That’s also a way to summarise the message of my films.

Hamza loves Alia with or without a headscarf on. That is more important than any law and their Dutch colleagues support them to the hilt in "And One Day...". Idealism? Utopia? It doesn’t matter. In any case, Alia and Hamza resist like silent sorcerer’s apprentices, uncertain yet filled with faith, and they win. At least they do in our film.

Among the films by Heddy Honigmann: 
Mind Shadows - Metal and Melancholy – Goodbye – O Amor Natural – The Underground Orchestra – Crazy – The Way to a Man’s Heart Is through the Stomach – Forever – El Olvido

"Heddy Honigmann is a true master of the documentary form. With a career spanning more than 20 years, her body of work includes documentaries and fiction features. Internationally acclaimed and respected, her work has garnered awards from festivals and praise from critics around the world and has provided inspiration for emerging and veteran doc film makers alike with her singular style and remarkable sensitivity".
 (Sean Farnel, director of programming Hot Docs International Film Festival, Toronto)

Quote that inspired the maker

If you want to tell people the truth, you have to make them laugh, otherwise they will kill you
Billy Wilder