Picture Lock!

Project Reference: 

for English scroll down

Beste donateurs,

de afgelopen maand heeft Anna hard zitten monteren (onder andere afgezonderd in een kunstenaarsrecidency in Finland) en is daarbij geadviseerd door editor Tim Roza. 

Nu is er een picture-lock! Dat betekent dat de montage af is en er niets meer aan de lengte en volgorde van de beelden veranderd zal worden. We zijn ontzettend blij met het resultaat.

Er is de afgelopen maand ook al een goed begin gemaakt met de visuele affecten door Robin Niekerk en nu het beeld op slot zit kan hij aan het precieze werk beginnen. Ook kan nu de muziek precies op het beeld gecomponeerd worden, de voice-over precies goed opgenomen worden en kan het geluidsontwerp gemaakt worden. Helemaal aan het eind zal de kleurcorrectie gebeuren. We verwachten dat de film half juli helemaal af zal zijn. 

De film is in de ruwe versie al opgestuurd naar een aantal festivals en zal de komende tijd naar nog meer festivals gestuurd worden. Dan zal duidelijk worden wanneer INTERFACE precies in première zal gaan, dat zal ergens na de zomer zijn.

Hieronder alvast een heel klein voorproefje van het materiaal dat we met jouw steun hebben gedraaid en gemonteerd!

 

Dear supporter of the film,

This past month Anna has been editing a lot (being secluded in an artist residency in Finland) and was advised by editor Tim Roza in this process. 

Now there's a picture lock! That means that the length and order of the images cannot be changed anymore. We are very happy with the result.

Robin Niekerk already made a good start with the visual effects in the past month, but now that we have an edit lock he can start the precision work. Also now the music can be composed exeactly for the images, the voice-over can be recored and timed exactly right, and the sound design will be made. All the way at the end the grading will be done. We expect that the film will be completely finished by mid-July.

The rough cut has been sent to some film festivals already and will be sent in to more festivals in the coming month. Then it will become clear when the film will premiere exactly, some time after this summer.

For now already a little preview of the material that we were able to shoot and edit with your support!

Stuur geen mail naar mijn funders: