Passage

Passage
Een Documentaire van Jascha de Wilde en Ben Hendriks
Crowdfunding teaser: 
funded project
3311
111%
€12.250
opgehaald van €11.000
0
dagen te gaan
97
supporters

Project Information

Over het project
LOCKLINEMet PASSAGE maakt de toeschouwer een intrigerende tocht door Europa vanuit het perspectief van een 'Spitsen' binnenvaartschipper.

Hartverwarmend en ontroerend: zoveel donaties en enthousiaste reacties!
We hebben het gehaald !

We zijn enorm verrast door de vele donaties en reacties en hadden niet durven hopen zelfs voorbij de 100% te gaan.

Iedereen geweldig bedankt! We gaan nu keihard aan de gang.
We houden jullie op de hoogte.

Jascha en Ben

 

                                                                    bekijk de Trailer FULLSCREEN! ∆

 

Fascinatie 

 

Vaak bij het wachten voor een open brug, als je binnenvaart schepen langs ziet komen, zie je dat de mensen op deze schepen hun hele leven op zo’n schip meenemen. Bij het woongedeelte staan plantjes voor de ramen. Een sateliet schoteltje op het dek. Was aan een lijn wapperend in de wind en een auto op het achterdek. Hoe zou zo’n leven er uitzien? Waar gaan ze naar toe?

De Film

Een documentaire filminstallatie waarin de ervaring van beeld en geluid centraal staat. Door de vertoning op drie schermen wordt de kijker op een meditatieve manier ondergedompeld in een wereld van wisselende beweging en tijd. Het geluid stuwend als een immer doorstampende, toch zachte en vriendelijke motor. Heel soms sync geluiden, diep doordringende muziek of een bijna hypnotiserende stem die woorden nieuwe betekenis geeft. Een continuüm van lijnenspel en ritme

Een ervaring van PASSAGE werkt nog lang door als je allang weer in de echte wereld bent. Een film die je zelf maakt en blijft maken.

Alsof je in een trein zit die op het station naast een andere trein staat. Wanneer de andere trein dan gaat rijden is er even de verwarring: beweegt mijn trein of die andere?

Met PASSAGE maakt de toeschouwer een intrigerende tocht door Europa vanuit het perspectief van een ‘Spitsenschipper’. Ooit waren de waterwegen bevaren door de ‘Spits’ de aderen van de Europese economie. Nu slibben deze aderen letterlijk langzaam dicht en worden zij door nog maar een enkel schip bevaren. PASSAGE toont de poëzie van wat door mensenhanden is aangelegd en wat door de tijd en veranderende economische en maatschappelijk structuren weer teloor dreigt te gaan. Het binnenvaartschip als metafoor voor het verglijden van de tijd en het langzaam veranderende Europa.

Ondersteund door het mechanische geluid van het binnenvaartschip lijken de beelden de werkelijkheid te abstraheren, maar door het spel tussen de drie beeldschermen worden ook concrete accenten gelegd. De toeschouwer wordt zo deelgenoot van een dromerige reis door een landschap waarin de mens allerlei markeringen heeft achtergelaten: kanalen, sluizen, tunnels en aquaducten. Ze plaveien het pad voor het schip en symboliseren het intrigerende conflict tussen natuur en cultuur en de vergankelijkheid van uitingen van cultuur en menselijke vernuft. De makers onderzoeken de filminstallatie als vernieuwende vorm die strategieën van de documentaire film gebruikt, niet om een werk over de binnenvaart in Europa te maken, maar om de toeschouwer te verplaatsen in de belevingswereld van de binnenvaartschipper.

De toeschouwer is de schipper.

Achtergrond 

In de schipperswereld neemt De Spits een bijzondere positie in. Het is een uniek schip en behoort tot het cultureel erfgoed van Nederland. Met een lengte van 38,5 meter is dit het kleinste vrachtschip dat nog in Europa vaart. Tegelijkertijd is dit ook het grootste vrachtschip dat door de kleine sluizen van de Noord-Zuid route kan. In de kanalen, die ooit onder Napoleon werden aangelegd, zijn de afmetingen van de sluizen aangepast aan de maten van de schepen van destijds. Sindsdien is er niets noemenswaardigs veranderd aan de schepen en hun vaarwegen, behalve het aantal schepen, dat is inmiddels sterk verminderd.

Het werkaanbod is inmiddels schaars omdat overheden steeds vaker voor vervoer over de weg of via het spoor kiezen. In Frankrijk zijn veel kanalen en kades met laadplekken verwaarloosd, dichtgeslibt of helemaal gesloten omdat de overheid niet of nauwelijks wil investeren in het onderhoud. Aan de mogelijkheden van de Spitsenvaart lijkt weinig belang te worden gehecht.

Dit terwijl deze Spitsen potentie hebben als duurzaam alternatief vervoersmiddel: Het transport van één Spits staat gelijk aan de hoeveelheid die 12 vrachtwagens vervoeren.
30 Jaar geleden waren er 20.000 Spitsen. Nu zijn dat er 500 waarvan er 100 bevaren worden door Nederlandse schippers. De schippers vrezen dat het binnen luttele jaren gedaan zal zijn met de Spitsenvaart. Velen van hen zien zichzelf daarom dan ook – niet gespeend van een zekere romantiek - als laatste der Mohikanen. 

Waarom deze Crowdfunding?

Dankzij een bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds en sponsering van Cam-a-Lot hebben wij mooie beelden kunnen draaien. De montage is bijna gereed.

Nu moeten wij de afwerking financieren. Dat wil zeggen: muziek opnemen en audio nabewerking, colorgrading en grafische vormgeving.

Daarvoor hebben we uw steun nodig.

De opname's werden mede mogelijk gemaakt door:

               

Quote die de filmmaker inspireerde

‘ER GING EEN AANGENAME, OPGEWONDEN SIDDERING DOOR ME HEEN. DIT WAS NIEUW. IK ZAG EEN ZORGVULDIG UIT DETAILS OPGEBOUWDE FILMSCULPTUUR. EEN KUBISTISCHE BEWEGING DIE MIJN VERBEELDING LIET DANSEN. JE KOMT ER NIET VAN LOS. HET BEZWERENDE GEVOEL VAN SENSATIE EN VRIJHEID.
Kees Hin
This project was successfully funded on 28-01-2016

Fund Project