Op zoek naar meer verhalen

Project Reference: 

Constant ben ik op zoek naar meer verhalen van gevluchte musici.

Deze week heb ik er opnieuw een paar gevonden. Sommigen zijn voor de oorlog in hun land gevlucht en niet per sé vanwege hun muziek. Anderen zijn gevlucht omdat ze daar, in hun vaderland, niet meer mogen zingen.

Hoe streng wil ik zijn. Dat is een heikel thema, als je hun emotionele verhalen hoort.

Hier heb ik natuurlijk de hele research fase in het project al mee te maken. Daarin heb ik tot nu toe de keuze gemaakt. Je moet echt als muzikant gevlucht en in gevaar zijn omdat je daar niet meer jouw muziek kan maken. Lastig en pijnlijk soms. Want elk verhaal is een heftig verhaal.

 

 

Stuur geen mail naar mijn funders: