Nog 35 Dagen

Project Reference: 

Er zijn nog 35 dagen te gaan. We hebben, dank zij onze sponsoren, nu 1240 Euro bij elkaar.

Wat een goed gevoel, dat zoveel mensen ons project Muziek als Wapen een warm hart toedragen. Ze komen uit allerlei richtingen: muziek makers, muziek liefhebbers, politiek geïnteresseerden, beeld liefhebbers en animatoren. 

Het blijft spannend, want 34% is geen 100 %. Dus af en toe knijpen we hem wel een beetje. Maar dan, ploef, tikt de teller verder en heeft wéér een supporter ons plan een duwtje gegeven! 

 

 

Stuur geen mail naar mijn funders: