De legende van De Moerheks

Project Reference: 

De legende van de Moerheks vindt zijn oorsprong in 1573, tijdens de 80-jarige oorlog. In dat jaar heerste er grote rampspoed in Alvergom. Er waren veel misgeboorten, ziekten aan gewassen, grote sterfte onder de dieren en veel mensen hadden hun inkomsten verloren. De dorpelingen vermoedden dat dit het werk moest zijn van kwade krachten, van een heks.

De verdenking ging al snel uit naar Marigje, een jonge vrouw die alleen woonde aan de rand van het dorp. Zij stond er om bekend de geheimen van het gevaarlijk moeras te kennen. Daar kwam ze dikwijls om genezende kruiden te verzamelen. De dorpelingen zagen haar magische krachten als de oorzaak van alle ellende en veroordeelden haar na beraad tot de brandstapel.

Op een dag trokken de mannen van het dorp naar het afgelegen huisje van Marigje om haar naar de brandstapel te brengen en daarmee de rampspoed van het dorp te beëindigen. Marigje wist de woedende menigte te ontvluchten, maar zakte in haar paniek weg in het moeras. Daar sprak ze een vloek uit ten overstaan van de omstander. Het zou de bewoners nooit lukken om haar te verbranden had ze geschreeuwd en diegenen die ooit zou wagen haar lichaam aan te raken, zou een pijnlijke dood sterven.

De dorpsknecht die Marigje bij haar arm greep om haar alsnog te kunnen verbranden, viel onmiddellijk dood neer. De vermeende heks zakte weg in het moeras en hoe hard de dorpelingen de daaropvolgende dagen ook zochten, haar lichaam werd nimmer meer gevonden.

Sindsdien dwaalt ze door het moeras en zijn er door de eeuwen heen verhalen bekend van mensen die menen een Moerheks te hebben gezien en zijn er geschriften opgedoken die melding maken van mysterieuze verdwijningen in het moeras. De angst waarmee de dorpelingen Marigje het moeras in hebben gejaagd, heeft Alvergom nooit verlaten.

Stuur geen mail naar mijn funders: 

Comments

afbeelding van heenacruzl_729194

I accidentally read your article, it's very good play here