Regisseur Thijs Schreuder: "Ik ben een dromer".

Project Reference: 

We zijn inmiddels drie dagen online op Cinecrowd en hebben al 790 euro bij elkaar gesprokkeld. Bedankt investeerders van het eerste uur, we zijn ontzettend blij met jullie bijdragen! De komende weken zullen we alle departementen (afdelingen) binnen ons team aan jullie voorstellen. 

De komende vier dagen is regisseur Thijs Schreuder aan de beurt, die met zijn dertig jaar jong al enige prijzen in de wacht sleepte voor zijn bijzondere werk. Hij is geboren in Amsterdam en groeide van zijn achtste tot achtiende op in Zutphen. Vroeger wilde hij ridder worden en bouwde hij kastelen van hout en maakte hij wolken van watten. Toen hij zich realiseerde dat ridder worden onmogelijk was, ging hij naar de Filmacademie om regisseur te worden. Op die manier kon hij toch in allerlei wonderlijke werelden duiken.

Thijs Schreuder

Hoe is je carrière tot nu toe verlopen?Ik ben dankbaar voor de start van mijn carriere. Er is mij veel gegund en ik heb het grote geluk, omringt te worden door hele talentvolle mensen. Met mijn afstudeerfilm won ik de Wildcard van het Filmfonds. Een geldbedrag van 40:000 euro om een nieuwe film van te maken. De film die ik van dit geld realiseerde - When the war Ends - won in 2011 de debuutprijs op het Nederlands Film Festival in Utrecht. De geldprijs van de stad Utrecht die hierbij hoorde, ging direct naar het terugbetalen van crewleden die zelf hadden geïnvesteerd in de film. Het was heel bijzonder om te zien dat zij zo geloofden in het verhaal, dat ze bereid waren er zelf in te investeren. Om ze het geld vervolgens weer terug te kunnen geven, gaf veel voldoening.

Waarom is films maken je passie?Op dit moment is mijn vrouw in verwachting van ons eerste kind. Ik denk dat je in je leven niets mooiers kunt maken dan een kind, maar een film maken, is voor mij een goede tweede. Ik doe niets liever dan met een groep talentvolle mensen heel zorgvuldig en liefdevol een bijzonder verhaal en een magische filmwereld tot leven te wekken.

Wat is er zo leuk aan jouw functie?Ik ben een dromer en in tekst is het soms moeilijk om dromen te vangen. Met mijn films kan ik met mijn crew zorgvuldig opzoek gaan, naar hoe we ongrijpbare beelden toch kunnen visualiseren en bijzondere verhalen kunnen vertellen. Daarnaast merk ik steeds meer dat regisseren eigenlijk neerkomt op de beste omstandigheden creëren voor je crewleden en acteurs om het beste eindresultaat te behalen.

Eerder werk: Brul van de Leeuw: Filmdrama Portret van de 23-jarige Vlaming Peter. De student geschiedenis vecht voor het versterken van de eigen cultuur in het multiculturele Antwerpen. De staat België moet volgens hem worden opgeheven.

Bekijk hier de trailer van Brul van de Leeuw, en bekijk hier Brul van de Leeuw volledig.

Stuur geen mail naar mijn funders: 

Comments

afbeelding van fortune2018168_548916

where to buy cheap nike air max shoes

cheap nike shoes 
nike air max 90 mens
nike air max 90 womens 
roshe run women 
roshe run men
nike force 1
cheap air max 
nike shoes roshe 
roshes women 
cheap air max 90 
air max 270 mens 
nike air 1 
nike zoom running shoes 
nike air sb 
sb shoes 
air force 1 shoes 
cheap air force ones 
nike huarache run 
nike air max huarache

afbeelding van ahmedraza1001_729239

Any time you are exploring the net occasionally I find a web site which is usually fairly thought invoking like this one. I want to state that I discovered the information on your web page has been rather interesting and I learnt new things. I'll be certain to watch out for the following article.. Thanks for this fantastic post I will come again in the future. Myrtle Beach seo

afbeelding van ahmedraza1001_729239

I am overwhelmed by your post with such a nice topic. Usually I visit your blogs and get updated through the information you include but today’s blog would be the most appreciable. Well done! read more

afbeelding van ahmedraza1001_729239

It is very good, but look at the information at this address. Brookvale Park Clementi

afbeelding van ahmedraza1001_729239

This is important, though it's necessary to help you head over to it weblink: счетоводни услуги варна

afbeelding van ahmedraza1001_729239

This is important, though it's necessary to help you head over to it weblink: хотели пампорово

afbeelding van ahmedraza1001_729239

Very interesting information, worth recommending. However, I recommend this: почистване на дома варна

afbeelding van ahmedraza1001_729239

Really nice and interesting post. I was looking for this kind of information and enjoyed reading this one. Keep posting. Thanks for sharing. климатици варна

afbeelding van ahmedraza1001_729239

I am overwhelmed by your post with such a nice topic. Usually I visit your blogs and get updated through the information you include but today’s blog would be the most appreciable. Well done! детски стаи

afbeelding van ahmedraza1001_729239

I frequently take joy in locating a website that delivers very good information as I like finding out new stuff. I desired to share that I found the content on your web site was rather entertaining and I also learnt something new. An awesome site and I will be back once more for further great content… charlotte apartment nc

afbeelding van ahmedraza1001_729239

You completed certain reliable points there. I did a search on the subject and found nearly all persons will agree with your blog. prepaidgiftbalance.com

afbeelding van ahmedraza1001_729239

The best article I came across a number of years, write something about it on this page. Voyance Amour Eternel

afbeelding van ahmedraza1001_729239

Why do only so much written on this subject? Here you see more. Carpet Shops in Dundee

afbeelding van ahmedraza1001_729239

Usually as I browse the 'net I seek out sites that supply good information and therefore I found this web site. Often that I have been to this particular site I've truly really enjoyed the good article on this page. We're sure to look out for your upcoming write-up.. Many thanks for this fantastic write-up I will return in the future. Scarletclicks review

afbeelding van ahmedraza1001_729239

This is important, though it's necessary to help you head over to it weblink: the most interesting indian man in the world

afbeelding van ahmedraza1001_729239

Very interesting information, worth recommending. However, I recommend this: online shop

afbeelding van ahmedraza1001_729239

Thank you for your post, I look for such article along time, today i find it finally. this post give me lots of advise it is very useful for me. Hardwood Flooring

afbeelding van ahmedraza1001_729239

Mmm.. estimable to be here in your report or notify, whatever, I repute I should moreover process strong for my have website want I play some salubrious further updated busy in your location. voyance pure

afbeelding van ahmedraza1001_729239

The most interesting text on this interesting topic that can be found on the net ... mould specialist

afbeelding van ahmedraza1001_729239

I should assert barely that its astounding! The blog is informational also always fabricate amazing entitys. wireless leased line Bolton

afbeelding van ahmedraza1001_729239

Very nice blog and articles. I am realy very happy to visit your blog. Now I am found which I actually want. I check your blog everyday and try to learn something from your blog. Thank you and waiting for your new post. Passivhaus

afbeelding van muneerahmed400_620354

Thank you so much for the post you do. I like your post and all you share with us is up to date and quite informative, Frases Para Enamorarz