Script

Project Reference: 

Script

Beste supporters,

De eerste versie van het script ligt niet alleen op de letterlijke tijd-(touw)-lijn, maar ook op de digitale tijdlijn. Al het beeldmateriaal met de vele waardevolle uitspraken hebben we gereduceerd tot een inspirerende inhoudelijke selectie. Een inhoud, die nog verder gesneden en gevormd zal worden in de nabewerkingsfase waar we nu in zitten...

We love it!

X

ENG:

Dear supporters,

The first version of the script hangs not only literally on the time-(rope)-line, but also on the digital timeline. We reduced all the footage with the many relevant quotes to an inspiring selection of content. Content, that will be further reduced and formed during the current phase of post-production we're in right now... 

We love it!

X

 

Stuur geen mail naar mijn funders: