Nature: all rights reserved

Nature: all rights reserved
Een Documentaire van Sebas Mulder
Crowdfunding teaser: 
funded project
150
102%
€2.350
opgehaald van €2.300
0
dagen te gaan
33
supporters

Project Information

Over het project
LOCKLINEIn een wereld waar de oorspronkelijke natuur op grote schaal verdwenen is, lijkt er een nieuwe vorm van natuur te ontstaan: gesimuleerde natuur.

GESIMULEERDE NATUUR

De oorspronkelijke natuur verdwijnt overal ter wereld met grote snelheid. De verstedelijking voltrekt zich in ongekend tempo. En wij - wij raken massaal vervreemd van de natuur die ooit zo dichtbij ons stond.

Er zijn wetenschappers die beweren dat onze hersenen nog ingesteld staan op een bestaan in een natuurlijke omgeving, daarom hebben we moeite met de overdaad aan prikkels in de moderne stad. Uit onderzoek blijkt dat we de natuur nodig hebben. Het geeft ons richting, zingeving en vooral rust. Het soms onbewuste verlangen naar de natuur blijft echter aanwezig bij mensen die in de natuurarme omgeving van de stad wonen, maar daar lijken we een oplossing voor gevonden te hebben.

Er is een nieuwe vorm van natuur in het leven geroepen: de door de mens gemaakte natuur. Deze namaaknatuur heeft verschillende vormen, maar hetzelfde doel: de echte natuur nastreven en daarmee het gemis hiervan verminderen in ons leven. Wij noemen deze nieuwe vorm ‘gesimuleerde natuur’. Hier gaat onze film over.

Gesimuleerde natuur is overal om ons heen. Denk aan de virtuele openhaard, romantisch fotobehang met tropische stranden of zonnige bossen, glow in the dark sterrenhemels, douches die op een waterval moeten lijken, kunstbloemen, synthetisch gras en robotdieren. We vinden dit bijvoorbeeld in scholen, sauna’s, restaurants, dierentuinen en onze eigen woonkamers. Ook in bedrijven en instanties als ziekenhuizen wordt geprobeerd de (dan wel gesimuleerde) natuur steeds meer naar binnen te halen. Deze nieuwe trend draagt de naam ‘healing environment’. Uit onderzoek blijkt dat zelfs een zeer korte blootstelling aan gesimuleerde natuur al zorgt voor significante stressvermindering en daarmee ook een reductie in medicijngebruik. Betekent dit dat gesimuleerde natuur beter is dan geen enkele natuur?

Er zijn experimenten geweest waarin mensen een tijdlang in een virtuele hyperrealistische natuurwereld verbleven. Uit dit onderzoek bleek dat het contact met de nagebootste natuur vrijwel dezelfde positieve effecten had op mensen als een bezoek aan de echte natuur. Echter, hoe langer iemand verblijft in zo’n nagebootste, hyperrealistische natuurwereld, hoe sterker zijn verlangen naar de directe natuurervaring wordt. Handen in de aarde, zon op je gezicht, de wind in je haren. Dit brengt ons bij de volgende vraag: kan de gesimuleerde natuurervaring een vervanging zijn van een echte natuurervaring?

Het ontstaan van deze natuurvorm loopt parallel met de groeiende beeldcultuur, de digitalisering van onze maatschappij en de ontwikkelingen van nieuwe technologische mogelijkheden. Nu, anno 2016, staan we op een punt waarop deze nepnatuur door de komst van Hologrammen en Virtual Reailty een nieuwe dimensie gaat krijgen. Zal de gesimuleerde natuur door de jaren heen steeds echter gaan lijken en voelen? En zullen daarmee de grenzen tussen gesimuleerde en werkelijke natuur vervagen?

DE FILM

Al deze informatie vormt de basis voor ‘Nature: all rights reserved’. Met deze film willen we bewustwording creëren en mensen activeren. Welke waarde hecht jij aan 'echte' en 'neppe' natuur en hoe kan dit in de toekomst wellicht gaan veranderen?

In de film passeren we de verschillende vormen van gesimuleerde natuur. We beginnen de film met de vrij geaccepteerde en functionele voorbeelden. We kijken er niet meer van op als iemand een plastic plant heeft, want dan hoeft diegene de plant geen water te geven. Aan het einde van de film werpen we een blik op de nog onzekere toekomst waarin de grenzen tussen ‘echt’ en ‘nep’ steeds vager worden.

Naast de verschillende vormen en contexten van de gesimuleerde natuur, gaat de film ook in op het psychologische proces achter simulaties. Wanneer ervaar jij iets als ‘echt’ of ‘nep’ en welke invloed heeft dat op jouw ervaring? Omdat wij een film gaan maken, wat op zichzelf natuurlijk ook een vorm van manipulatie van de werkelijkheid is, hebben wij ervoor gekozen om in de film te gaan spelen met het bewustzijn van de kijker. Dit zal voornamelijk in de experimentele vorm van de film terug gaan komen.

MOTIVATIE

Het idee om een kopie van de natuur te maken en hiermee dezelfde effecten als ‘echte’ natuur te creëren is fascinerend. Hier staan we echter nauwelijks bij stil. Pas toen wij met dit project begonnen kwamen we erachter op wat voor schaal dit eigenlijk al gaande is. Overal zien we natuursimulaties terugkomen en dit geeft ons nog meer motivatie om deze film te verwerkelijken. We hopen dat mensen zich, na het zien van de film, bewust worden van deze grootschalige kopie. We hopen dat er een discussie ontstaat. Het gaat daarbij volgens ons niet om goed of fout. Er bestaan geen directe antwoorden – maar dit betekent niet dat de vragen niet gesteld moeten worden.

STAP MET ONS IN DIT AVONTUUR

Momenteel zijn we druk bezig met het verzamelen van alle locaties en de laatste voorbereidingen voor de draaiperiode die in de maand april zal gaan zijn. In mei en juni duiken we het donkere montagehol in om de film helemaal af te maken zodat er in juli een feestelijke première gehouden kan worden.

Voor deze film reizen we de komende twee maanden het hele land af om alle locaties te verfilmen. Een van de locaties waar we graag heen willen gaan is het Indoor Tropical Island. Dit gesimuleerde tropische eiland ligt echter op 600 km afstand, ergens onder Berlijn. Om dit alles mogelijk te maken hebben we jouw hulp nodig!

Wij zijn ontzettend dankbaar voor alle mogelijke donaties, maar je krijgt daar natuurlijk ook iets voor terug. Naast de rewards die hier op deze pagina beschreven staan zullen wij je de komende maanden op de hoogte houden van de vorderingen door middel van nieuwsbrieven en via Facebook.

Blijf op de hoogte en volg ons op Facebook: https://www.facebook.com/natureallrightsreserved/ 

Ontzettend bedankt, namens de gehele crew!

Quote die de filmmaker inspireerde

''My fake plants died, because I did not pretend to water them''.
Mitch Hedberg