Landscape Credibility

Landscape Credibility
Een Documentaire van Barend Hazeleger
Crowdfunding teaser: 
funded project
91
105%
€10.557
opgehaald van €10.000
0
dagen te gaan
37
supporters

Project Information

Over het project
LOCKLINELandscape Credibility portretteert kunstenaar Paul de Kort tegen de achtergrond van het landschapskunstwerk dat hij maakt in de Noordoostpolder.

verhaal

Landscape Credibility vertelt het verhaal van Paul de Korts kunstenaarschap, zijn talent, werkwijze, ambitie en streven naar waardering, tegen de achtergrond van PIER+HORIZON, zijn nieuwste en meest ambitieuze landschapskunstwerk in wording op de grens van de Noordoostpolder en het Zwarte Meer.

Werken buiten het atelier, in de openbare ruimte, brengt zo zijn eigen problemen met zich mee: weerstand, technische uitdagingen, bureaucratische stroperigheid. Met zijn sociale vaardigheid en heldere manier van communiceren gaat Paul de Kort deze te lijf en toont hij ons steeds meer van zijn kunstenaarschap. Het begint met talent. In Pauls geval het vermogen om in een flits, bijna intuïtief, aan te voelen welke ingreep hij in een landschap zou kunnen plegen om de belevingswaarde daarvan te vergroten. Vervolgens wordt dat idee verder uitgewerkt en onderbouwd met onderzoek naar de kenmerken van het landschap, de cultuurhistorie, inspiratiebronnen uit de kunsthistorie enzovoort. Ook uit eerder gemaakt eigen werk gebruikt hij vaak ideeën en oplossingen. Zo ontstaat langzamerhand een ontwerp dat alleen op die plek gerealiseerd kan worden en omgekeerd zijn impact alleen op die plek maximaal zal laten gelden. Vanwege die wisselwerking tussen kunstwerk en locatie speelt het landschap van de Noordoostpolder een belangrijke rol in Landscape Credibility. Het zal worden getoond zoals Paul dat waarneemt, met de nadruk op ordening, meetkundige patronen en ritme, de elementen die als een rode draad door zijn oeuvre heen lopen.

motivatie

De laatste jaren heb ik vooral films gemaakt over wetenschapsonderwerpen als genetische modificatie en landschapsecologie. Ik zie het daarbij als mijn taak om kennisproductie inzichtelijk te maken voor een breder publieke en te demystificeren. Wat dat betreft zie ik een parallel met de productie van kunst. Op mij als gemiddelde kunstliefhebber komt het kunstbedrijf over als een relatief gesloten bolwerk met een eigen in sommige gevallen nogal hermetisch taalgebruik. Dat maakt het niet makkelijk voor potentiële kunstliefhebbers om hun belangstelling verder te ontwikkelen en voor anderen juist weer wel eenvoudig om kunst als elitair weg te zetten. Kortom, ook in de kunstwereld valt nog wel het een en ander te demystificeren.

Met die ideeën in mijn achterhoofd ontmoette ik Paul de Kort toen ik hem in 2013 voor een tijdschrift over landschapsonderzoek interviewde. Hij is in staat op een heldere manier over zijn werk te vertellen en kijkt naar het landschap op een manier die ik met mijn landbouwkundige achtergrond goed begrijp. Dat geeft een klik en we maken een principeafspraak om één van Pauls projecten te verfilmen. Die kans dient zich aan als Paul wordt gevraagd om mee te dingen naar het zevende landschapskunstwerk in de provincie Flevoland.  

Luchtopnamen.

Via deze cinecrowdcampagne hoop ik geld op te halen voor lucht(drone)opnamen. Een blik van boven is onontbeerlijk om de aanleg van het tien voetbalvelden grote kunstwerk dat ruim 200 meter het water in steekt goed in beeld te kunnen brengen. Hetzelfde geldt ook voor een deel van de landschapsopnamen. Ik wil laten zien hoe Paul de Kort geïnspireerd raakte door het tekentafellandschap van de Noordoostpolder. Zo werd hij getriggerd door het fractal-achtige karakter ervan, door de geometrische vormen op verschillende niveaus waaruit het is opgebouwd: de zeshoek van het grondplan, de rechthoek van de kavel, de driehoek in het gebinte van de schuren enzovoort. Ook om de meetkundige schoonheid van de Noordoostpolder goed in beeld te kunnen brengen, zijn drone-opnamen nodig.

 

Volg ons op Facebook
 

 

 

dit project wordt gesteund door

 

 

 

 

 

Van Schaik

 

 

 

 

 

Quote die de filmmaker inspireerde

“Ik vind dat mijn kunst zich moet verhouden met de ‘echte’ buitenwereld, de straat, het landschap, de tijd, de seizoenen en het publiek. Pier+Horizon zie ik op dit moment als de ultieme uitdrukking van dat gevoel.”
Paul de Kort
This project was successfully funded on 25-11-2015

Fund Project