Klaar is Kees!

Project Reference: 

Scroll down for English

 

Update: De film is af! Zo goed als, tenminste. Afgelopen 5 weken zijn we hard aan de slag geweest met de productie van de film, dus nu is het hoog tijd voor een update!

Nadat we 3 januari een auditieronde hebben gedaan, hebben we de getalenteerde Renée Wiersma uit Bolsward en Stan Tjassing uit Groningen uitgenodigd om de hoofdrollen te vertolken.

12 en 13 januari zijn we met zijn allen op pad gegaan om de film op te nemen. Om 8 uur 's ochtends stonden we, enigszins gespannen, klaar om naar de eerste locatie te vetrekken in Warns.

In Sondel werden we vervolgens verwelkomd door Marcus Noordmans, die zijn mooie huis beschikbaar stelde voor de eerste paar scènes.

De draaidagen verliepen vlot. Dankzij een strakke planning en een uitermate goede inzet van de crew hebben we de twee dagen volledig volgedraaid.

Uiteraard ging het niet allemaal even gemakkelijk.

En regende het af en toe ook nog eens flink.

Maar we hebben het gered. En ook met Lars, Dylan en Steven, in en om Wietse zijn auto, is het allemaal goed gegaan.

Daarnaast mochten we Rommy Walinga verwelkomen voor de rol als doktersassistente, en ook zij bleek uitermate geschikt. Erik Beyrens heeft ons ook nog geholpen met een korte voice-over!

En toen te montage... Uiteraard, zoals altijd, een knap lastig werkje. Maar uiteraard is geen enkele film Bas te ingewikkeld!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dus voor nu: een geslaagde film! Klaar om opgestuurd te worden naar (korte) filmfestivals. Over de hele wereld, uiteraard, zodat de boodschap in elke uithoek gehoord zal worden. Daarom is de film ook vertaald in 8 verschillende talen! Met dank aan vele internationale vrienden en kennissen.

Updates zullen volgen over de progressie en de participatie in film festivals. Daarnaast zullen vanaf nu de rewards langzaam jullie kant op komen, en volgt binnenkort de datum voor de première! Voor nu wil ik iedereen alvast bedanken voor de geweldige samenwerking en inzet.

 

- Kilian 

 

//

Update: The film is done! As good as, at least. In the past 5 weeks we've been working hard on the production of the film, and now it's about time for an update!

After we've held an audition round on the 3rd of January, we invited the talented Renée Wiersma from Bolsward and Stan Tjassing from Groningen to take on the roles of the main characters in the film.

On 12 and 13 January we've all hit the road to record the film. At 8 o'clock we were ready (and of course kind of nervous) to leave for the first location in Warns. 

Following, we were welcomed in Sondel by Marcus Noormans, who made available his beautiful house for the first few scenes in the film.

The shooting days were going smoothly. Thanks to a strict planning and excellent effort put in by the crew we've completely filled the two days.

But of course, not completely effortless.

And sometimes it was truly raining cats and dogs.

But, we made it! And also with Lars, Dylan and Steven everything went well, in and around Wietse's car

Next to that, we were able to welcome Rommy Walinga for the role of doctor's assistant, and she also proved to be very suitable for the rol. Erik Beyrens also made a contribution with a short voice-over!

And then... editing. Of course, like always, a pretty hard job. But of course, there's no film too complicated for Bas!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So for now: a succesful film! Ready to be sent to (short) film festivals. Around the whole world, so the message will be heard in every corner of the planet. That's why the film was also translated into 8 different languages! Thanks to many international friends and acquaintances. 

Updates will follow on progress and participation in festivals. Next to that, the rewards will slowly come your way, and soon the date will be published for the official première! For now, I'd like to thank everyone for their wonderful cooperation and effort.

 

- Kilian 

 

Stuur geen mail naar mijn funders: 

Comments

afbeelding van sepandbar_746262

شرکت اتوبار و باربری سپند بار با هدف بهبود سرویس دهی خود در غرب تهران آماده است به بهترین شیوه ممکن خدمات اسباب کشی و باربری را برای شما انجام دهند در غرب تهران از پرسنلی نیرومند و خبره استفاده می شود تا اسباب کشی و حمل بار به بهترین روش ممکن برای شما ایجاد شود این باربری با تجربیاتی حرفه ای در خدمت شماست تا رویایی ترین اسباب کشی را برای شما انجام بدهد