Jour des Crêpes

Jour des Crêpes
Een Korte film van Alex Verhaest
Crowdfunding teaser: 
funded project
30
101%
€2.020
opgehaald van €2.000
0
dagen te gaan
14
supporters

Project Information

Over het project
LOCKLINE'Jour des Crêpes' gaat over de relatie tussen twee vrouwen die symbool staan voor de generatie van de nerveuze Vlaamse moeders van de jaren negentig.

Het verhaal

Maria is veertig in 1996. Het jaar waarin België, temidden van de Dutroux-crisis, onder het primaat van de kerkelijke invloed met de Witte Mars zijn zwanenzang zong. Als jongste dochter uit een godsvruchtig en arm gezin slaagt ze in een tour-de-force waar haar zeven zussen twee generaties over zullen doen. Ze heeft zichzelf voorgoed losgerukt uit haar erfrol onder het kruisbeeld aan de haard.

Benedicte, de ingehuurde huishoudster, voorziet Maria’s dochter Madeleine van een rein en regelmatig ritme in de cadans van de ontwijde kerkklokken. Een ritme dat in haar eigen gezin niet bestaat. 

Benedicte blijkt echter, als minder-dan-gelijke, toch meer dan een dienstbode te zijn. 

'Jour des Crêpes' gaat over de relatie tussen deze twee vrouwen. Zij symboliseren de generatie van de nerveuze Vlaamse moeders van de jaren negentig.

Waarom dit verhaal?

'Jour des Crêpes' gaat over de nerveuze moeders van de jaren ‘90; vrouwen die enerzijds gedwongen werden tot een professionele emancipatie waar ze zich al dan niet in konden vinden en anderzijds verondersteld werden nog steeds te moederen. De normalisering van het tweeverdienersgezin heeft zich voltrokken in een versnelde sprong, met alle gevolgen van dien. Binnen een babyboomergezin zijn er zussen die moederen onder het kruisbeeld worden en zussen die zich losgerukt hebben uit deze erfrol. Binnen éen generatie is de norm verschoven met een snelheid die veel emotionele frictie teweeg heeft gebracht. Deze frictie is onderbelicht en dat is wat we met 'Jour des Crêpes' willen veranderen.

Daarnaast hebben we drie topactrices gecast; drie fantastische vrouwen, die allemaal hun steentje hebben bijgedragen aan een scenario met een onderwerp dat ons allen na aan het hart ligt: hoe past de rol van “moeder” binnen ons eigen leven?

Een laatste financiële duwtje in de rug zou helpen om de postproductiefase af te ronden! 

 

SET PHOTOGRAPHY


 

Quote die de filmmaker inspireerde

In de wereld van God, maakt de mens te veel van zichzelf. In de wereld van de mensen, maken die dikwijls te weinig van zichzelf.
Madeleine