How does KONT feel? Archiving a fluid art movement

How does KONT feel? Archiving a fluid art movement
Een Documentaire van Floor Hofman voor KONTmagazine
Crowdfunding teaser: 
funded project
130
100%
€4.038
opgehaald van €4.000
0
dagen te gaan
79
supporters

Project Information

Over het project
LOCKLINEEen documentaire over de genereuze kunstenaarsbeweging KONT. Wat betekent KONT voor de betrokkenen?

Crowdfunden in crisistijd, niet eenvoudig. De kunstenaars van KONT vinden het heel belangrijk om op dit moment hun achterban, met zwakke financiële ruggengraat, wel met elkaar in contact te blijven brengen, en in dialoog te laten gaan over hun gedachten. KONT zet aan tot professionele vrienschappelijke samenwerking tussen kunstenaars uit alle disciplines.

Maar genereus zijn zoals KONT dat is, kan helaas niet zonder steun.

Met een donatie steun je niet alleen een unieke film van Floor Hofman, maar je helpt om een betekenisvolle beweging van kunstenaars de ruimte te geven. KONT neemt het op tegen de tijdgeest met zijn algoritmes, visies en missies. Wij werken al van ver voor corona aan menselijk contact in onze wereld, onze stad en in de kunsten. 

Griet Menschaert, oprichter van KONT, miste vijf jaar geleden meer inhoudelijke gesprekken met collega's over de snelle ontwikkelingen in hun stad, Eindhoven. Ze spraken over tentoonstellingen, subsidies en prijzen die ze wonnen, maar amper over waaróm ze als artiesten in deze stad doen wat ze doen. Daarom is KONT-magazine opgericht. Een mooi excuus om eindelijk eens wat serieuzer al die mensen aan te spreken die te veel in de 'kont' van Eindhoven blijven zitten: kunstenaars, dansers, fotografen, performers, denkers, architecten... en vaak types die dit alles tegelijk doen.

Naast het jaarlijkse tijdschrift, KONT magazine, volledig gerealiseerd door jaarlijks wisselende teams van kunstenaars, is KONT uitgegroeid (en nog altijd groeiende) tot een zeer levendige, organische beweging via welke kritische, sensitieve en open minded kunstenaars elkaar in het wild, en tegelijk in alle rust en veiligheid, kunnen treffen en hun passies kunnen delen.

Onze KONT Slow Date-avonden zijn inmiddels een begrip in Eindhoven en ver daarbuiten. Daarnaast zijn er talloze samenwerkingen die we bedenken samen met (culturele) instellingen en bedrijven in de stad.

Inmiddels zijn er al honderden kunstenaars voor langere of kortere tijd betrokken (geweest) bij KONT. KONT is een fluïde organisatie die zich flexibel laat benutten...

In 2021 bestaat KONT zomaar ineens vijf jaar ! Een goed moment om te laten zien wat we waard zijn. Door ons nomadische en kameleontische bestaan is het moeilijk voor de buitenstaander om grip te krijgen op hoe KONT functioneert en wat wij zoal in werking zetten. Maar gelukkig hebben we daar dus film voor!

En gelukkig hebben we iemand zoals Floor Hofman! Floor is afgestudeerd aan Design Academy Eindhoven als documentair filmmaker. Zij kwam op een dag aanwaaien op een van onze beruchte KONT Slow Dates en bleek de geknipte persoon om onze documentaire een vorm te geven.

'How Does KONT Feel' wordt een opeenvolging van korte fragmenten waarin deelnemers vertellen hoe zij KONT ervaren. KONT is een beweging van artiesten van allerlei pluimage, het spreekt voor zich dat zij in de documentaire het woord voeren. Het resultaat zal een genot voor oog en oor zijn. Het zal visueel en auditief poëtisch en verleidelijk zijn, humoristisch, ritmisch en oprecht. (Floor is ook muzikant!)

Maar ook zal 'How Does KONT Feel' bruikbaar zijn als voer voor gesprekken rond struikelblokken in de actuele (kunst)wereld: ambitie, internationalisering, ecologie, economie, inclusiviteit en ‘werk’.

Dankzij deze documentaire kunnen wij onze eigenwijze, open minded, kritische en vriendschappelijke houding tegenover het kunstenaarschap – die los staat van disciplines of ervaring, en geënt is op het dna van het ‘snelle’ Eindhoven - tastbaar maken voor een nationaal en internationaal publiek. Want natuurlijk willen we de film vertonen op zoveel mogelijk grotere en kleinere filmfestivals en kunsthappenings.

En dit alles hopen we te realiseren met jouw steun! xxx

 

Natuurlijk hebben we mooie REWARDS voor jou als schenker! Kijk maar eens op de menukaart hier rechts. We zijn dankbaar voor elke gift.

 

Wil je meer informatie over KONT of je inschrijven voor de nieuwsbrief, kijk dan op onze website.

Quote die de filmmaker inspireerde

“We need a miracle to get out of here. And miracles are real; they have happened to me before. Unconditional love, or solidarity, or courageous collective action. Miracles always happen at the right moment in the lives of those with a childlike faith in the triumph of truth over falsehood, of those who believe in mutual aid and live in keeping with the gift economy. You cannot buy the revolution, you can only be the revolution.”
Nadya Tolokonnikova in 'Read & Riot: A Pussy Riot Guide'
This project was successfully funded on 04-05-2020

Fund Project