Het sprookje van de dood - de film

Het sprookje van de dood
A Feature film by Eric Creemers en Edgardo de Monte
Crowdfunding teaser: 
funded project
514
100%
€25.028
donated of €25.028
0
days to go
164
supporters

Project Information

About the project
LOCKLINEDe hoofdpersonage worstelt met haar liefde en aandacht voor de dood en juist door een bijna-doodervaring komt ze in contact met de zielenwereld.

"Alles heeft een begin en een einde. Heb hier vrede mee en alles komt goed."

 

Beste/lieve donateurs,

Graag willen we jullie op de hoogte brengen van de stand van zaken rondom de film.

Met pijn in het hart hebben we moeten beslissen dat we niet met de producent van de film verder gaan. De reden is dat we zijn inbreng niet vinden passen bij wat we verwachten bij het verfilmen van Marie-Claire’s boek. Voor haar en voor de rest van het team is het essentieel dat ieder die aan dit project werkt de boodschap volledig begrijpt en er energetisch mee verbonden is. 

Op dit moment weten we niet zeker of en hoe de rest van het team verder gaat met de film.

Jullie hebben bijgedragen aan het project, en daar zijn we jullie ongelofelijk dankbaar voor. Jullie bijdrage was gestoeld op jullie vertrouwen in ons. Voor de zuiverheid van het project vinden we het heel belangrijk om recht te doen aan dat vertrouwen.

Daarom hebben we besloten het geld alsnog aan jullie terug te storten.

Nogmaals dank voor jullie bijdrage en we houden jullie via andere kanalen op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Veel liefs

Marie-Claire van der Bruggen

Eric Creemers

Aletta Scheepstra

 

 

 

HET SPROOKJE VAN DE DOOD IS EEN FILM DIE JE ANDERS NAAR HET LEVEN LAAT KIJKEN.
EN DAARMEE NAAR DE DOOD.

Marie-Claire, de schrijfster, worstelt met de alledaagse dingen in haar leven en kan dat moeilijk rijmen met haar contact met de zielenwereld. Als ze ontdekt waar het leven in essentie over gaat, treedt ze daarmee naar buiten. Ze schrijft er een boek over: Het sprookje van de Dood. De film is een verfilming van het veelgeprezen boek Het sprookje van de dood van Marie-Claire van der Bruggen.

 

HET VERHAAL

Een worstelende naieve verpleegster probeert grip op haar leven te krijgen. Ze wil voor iedereen liefdevol zijn, maar doordat ze zich moeilijk kan voegen in het gewone leven gaat het steeds mis. Na een bijna-dood ervaring maakt ze kennis met haar gids Bajiri en met de zielenwereld. Hierdoor ontdekt ze wie ze werkelijk is en waar haar leven over gaat.

In een epiloog van de film wordt schrijfster Marie-Claire van der Bruggen geïnterviewd over het boek en de relatie tussen het verhaal en haar eigen leven.

 

 

WAAROM DEZE FILM?

Het sprookje van de dood is een eenvoudige, toegankelijke vertelling met een diepere spirituele laag erin, die gaat over de essentie van het leven. Wij denken dat dit verhaal je een opening geeft om contact te maken met wie je in wezen bent en waar je vandaan komt. En dat je meer bent dan waar je zo op het eerste gezicht notie van hebt. Ook willen wij laten zien dat je niet bang hoeft te zijn voor de dood.

Zingevingsvragen krijgen met deze film een ruimere context. We laten zien dat ieder mens een bewustzijn heeft op zielsniveau dat het mensenleven overstijgt en dat dit bewustzijn ook altijd in ontwikkeling is.

Wij vinden het belangrijk dat dit verhaal verteld wordt. De kracht van de eenvoud maakt dat deze film een groot publiek kan aanspreken. Net zoals het boek veel mensen heeft geraakt, verwachten wij dat ook deze film veel mensen zal raken.

 

SYNOPSIS

Het sprookje van de dood is een vertelling die je anders naar het leven laat kijken. En daarmee naar de dood. De film gaat over een vrouw die vanaf haar geboorte onverklaarbare dingen meemaakt die het moeilijk maken voor haar om zich te voegen in het aardse leven.

Als ziel daalt ze in in het groeiende kindje in de buik van haar moeder. Ze heeft nog regelmatig contact met Bajiri haar gids, een engel die haar begeleidt. Als jong kind vergeet ze langzaam het contact met de zielenwereld en Bajiri en als puber ervaart ze onbegrip over haar interesse in het begeleiden in de dood. Ze ervaart een onbestemd gevoel van heimwee.

Als jonge vrouw wordt ze ontslagen bij haar werk in het ziekenhuis omdat ze teveel tijd besteed aan stervende patïenten. Ze  krijgt een auto-ongeluk. Hier heeft ze een bijna-dood ervaring. Ze komt weer in contact met haar gids Bajiri en deze neemt haar mee naar de zielenwereld. Bajiri laat zien hoe ze haar leven gekozen heeft. Ze krijgt te zien wie ze werkelijk is. 

Terug in haar mensenleven ontmoet ze Jan, de man van haar leven, en trouwt met hem. Zodra ze erachter komt dat ze onvruchtbaar is raakt ze in een depressie. Hij verlaat haar. Door hernieuwd contact met haar gids en met de wereld van de zielen komen deze beproevingen letterlijk in een nieuw licht te staan. 

Ze krijgt te zien wie haar zielenfamilie is en welke ‘opdracht’ ze in haar leven als mens heeft, namelijk licht en liefde brengen. Ze gaat boeken schrijven en lezingen geven over haar ervaringen.

In de epiloog (documentaire-vorm) zien we Marie-Claire van der Bruggen, de auteur van Het sprookje van de dood, die lezingen geeft. Ook licht zij toe dat haar verhaal grotendeels autobiografisch is.

 

OVER HET PROJECT

Juli en september 2016. In deze maanden zijn er audities en testopnamen geweest. Audities om de hoofdrollen te bepalen en testopnames om meer grip op de vormgeving van de film te krijgen, met name de verbeelding van Thuis (de hemel), de ziel op Aarde en Thuis en het naar de Aarde gaan. 

De gekozen actrices voor de hoofdrollen zijn:
Kirsty Aileen Huisman als het Zieltje en Linde van der Heijden als Bajiri (de gids).

Najaar 2016 tot en met september 2017. Het scenario is geschreven, waarna de begroting is gemaakt en de wervingscampagne is voorbereid inclusief crowdfundcampagne.

Daarnaast hebben we opnames gemaakt van de lezingen van Marie-Claire van der Bruggen, bedoeld voor de epiloog van de film.

Najaar 2017. Deels door crowdfunding en deels door fondsen en instanties aan te spreken hopen we dit najaar voldoende financiele zekerheid te hebben om verder te kunnen gaan met de opnames.

Vanaf het voorjaar 2018. Hier starten we met de opnames van het fictiedeel van de film. Uiteraard 'onder voorbehoud van financiering'.

Voorjaar 2019. De film Het sprookje van de dood gaat in premiere in de Nederlandse filmhuizen.

 

We vinden het belangrijk dat de kijkers zichzelf leren kennen en leren herinneren wie ze werkelijk zijn. Dat zij hun unieke grootsheid leven. Dit vraagt een diepgang die we ook van de acteurs verlangen bij het neerzetten van de karakters.  Tijdens de opnamen zullen we de acteurs en de crew via meditatie contact laten maken met hun wezenlijke kern en verbondenheid met elkaar. Op deze manier zorgen we dat zij het beste uit zichzelf kunnen halen. Er is ruimte voor ieder om naast zijn rol goed bij zich zelf te blijven en om te uiten wat van belang kan zijn voor ons project.

 

MEER INFORMATIE EN NIEUWS

Wij posten regelmatig interessante updates en leuke nieuwtjes op onze website en facebook pagina. Neem gerust een kijkje!

Quote that inspired the maker

Her-inner je leven als een wonderbaarlijk avontuur.
Marie-Claire van der Bruggen
This project was successfully funded on 06-11-2017

Fund Project