Fiscaal voordeel

Vanaf 1 januari 2018 heeft Stichting CineCrowd geen ANBI status meer. Onderstaande informatie geldt voor donateurs die voor 2018 hebben bijgedragen aan een (of meerdere) crowdfunding campagne(s). 

Let op: Dit geldt voor Nederlandse belastingbetalers.

Stichting CineCrowd is tot en met december 2017 door de Belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI. Dit brengt fiscale voordelen met zich mee voor zowel de donateurs aan projecten als voor de partners van CineCrowd. Het belastingvoordeel kan oplopen tot maar liefst 150% van de donatie voor bedrijven en 125% voor particulieren. De ANBI data van CineCrowd is te vinden onder Contact

Particulieren

Klik hier voor een berekening van het belastingvoordeel als je als particulier geeft.

Een particulier mag bij het doneren van een gift 1,25 keer van het gedoneerd bedrag aangeven bij de inkomstenbelastingaftrek.

Een gift van € 1000,- kan dus voor € 1250,- worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. De verschillende belastingschalen maken het doneren aan culturele instellingen door particulieren mogelijk nog aantrekkelijker.

  • Bij 33% inkomstenbelasting is het belastingvoordeel 41,25%. Een gift van € 1000 zou in dit geval effectief € 587,50 kosten.
  • Bij 42% inkomstenbelasting is het belastingvoordeel 52,5%. Een gift van € 1000 zou in dit geval effectief € 475,00 kosten.
  • Bij 52% inkomstenbelasting is het belastingvoordeel 65%. Een gift van € 1000 zou in dit geval effectief € 350,00 kosten.
 
Er is aan giften met een aftrekbaarheid van 125 % een maximum gebonden van € 5000 per jaar. Giften boven dit bedrag kunnen nog steeds voor 100 % worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. Let op dat er wel een onder- en bovengrens bestaat voor eenmalige giften. Alleen het deel van de totale giften boven de 1% van uw verzamelinkomen komt in aanmerking voor de aftrek met een minimum van € 500,-. Daarnaast geldt de extra aftrek voor een maximum aan schenkingen van € 5000,- per jaar. Er geldt dus een plafond.

 

Bedrijven

Klik hier voor een berekening van het belastingvoordeel voor jouw bedrijf. 

Voor de vennootschapsbelasting geldt dat 1,5 keer het bedrag van de gedane gift in aftrek mag worden gebracht. Een gift van € 1000 kan dus voor € 1500 worden afgetrokken van de vennootschapsbelasting. De verschillende belastingschalen maken het doneren aan culturele instellingen door bedrijven mogelijk nog aantrekkelijker.

  • Bij 20% vennootschapsbelasting is het belastingvoordeel 30%. Een gift van € 1000 zou in dit geval effectief € 700 kosten.
  • Bij 25% vennootschapsbelasting is het belastingvoordeel 37,5%. Een gift van € 1000 zou in dit geval effectief € 625,00 kosten.

Er geldt geen drempel inkomen zoals bij particuliere giften het geval is.

Heb je specifieke vragen? Neem gerust contact met ons op!