CineSud Short Talent

Nieuwe makers kunnen hun filmidee insturen en maken daarmee kans op een geldbedrag. Jong, oud, Limburger of geen Limburger. 

 

DEADLINE: 7 DECEMBER 2018 voor matching CineSud van €5.000,- 
indienen via: https://www.cinesud.nl/talent/realisatie-korte-producties/

De CineSud Talent-regeling is bedoeld voor nieuwe makers. Hiermee bedoelen we makers – jong en oud – die niet meer dan drie vrije producties op hun naam hebben staan. CineSud Talent staat open voor zowel fictie als non-fictie, live-action als animatie en voor elke stijl en elk genre. Ook zijn inzendingen welkom uit alle windstreken. Jaarlijks worden drie projecten geselecteerd. CineSud werkt hiervoor samen met CineCrowd. Elke indiener krijgt feedback van onze professionele jury, ook als je niet geselecteerd wordt. Tevens ontvang je korting op coachingssessies binnen ons Filmlab (deze zijn gratis voor geselecteerde deelnemers).

Korte productie – CineSud Talent

In 2019 worden twee projecten gekozen die vallen binnen de regeling ‘korte productie – CineSud Talent’. In samenwerking met CineCrowd wordt met geselecteerde makers een crowdfund-traject opgezet. Als de maker erin slaagt €5.000 te crowdfunden, draagt CineSud nog eens €5.000 bij. Het totaalbudget komt hiermee op minimaal €10.000. Daarnaast reserveert CineSud nog een budget voor de festivaldistributie en een feestelijke voorpremière en wordt er maandelijks een coachingsessie gepland met filmprofessionals waarin specifieke problemen of uitdagingen worden aangepakt. Denk bijvoorbeeld aan spelregie, (post-)productie-planning en samenwerken met heads en cast. Deze sessies zijn verplicht om bij te wonen indien je plan geselecteerd wordt. CineSud rekent een eenmalige fee van €750 voor deze activiteiten. Projecten in alle vormen en stijlen kunnen worden ingediend. In het jaar na afronding van de film nodigt CineSud een selectie makers uit om mee te gaan naar een groot internationaal filmfestival. In 2019 zal dit het Cannes Film Festival zijn.

Coachingsdagen 2019

12 januari: coaching crowdfunding, financiering en script
21 maart: coaching (co-)productie en netwerken
21-22 maart: coaching storyboard, casting en (spel)regie
september: coaching edit
november: coaching distributie
tweede week november: oplevering film

Deze coaching wordt verzorgd door ervaren filmprofessionals, in 2018 onder meer Reinier Selen, Ben Sombogaart, Ben Verbong, Tanya Fallenius en Sydney Neter. Tussen deze coachingsessies door worden de makers begeleid door onze Talent manager Anna Demianenko.


Voorwaarden korte productie – CineSud Talent

- de regisseur is een nieuwe maker (met op moment van insturen maximaal drie vrije producties op zijn/haar naam);
- de film wordt (grotendeels) opgenomen in Limburg of de omliggende Euregio Maas-Rijn;
- de film mag niet langer duren dan 10 minuten (inclusief credits);
- het idee moet logistiek en productioneel haalbaar zijn;
- er wordt gebruik gemaakt van regionaal talent in cast en/of crew (minimaal 5 cast- en/of crewleden);
- de film is uiterlijk 1 oktober (vertoningsklaar) af in het jaar van de toekenning van de bijdrage;
- de deelnemer respecteert de productie-planning en deadlines die gezamenlijk worden bepaald;
- de inzender is de regisseur van de film en per inzender mag maar één plan per jaargang worden ingediend.

Winnende filmplannen blijven onder supervisie staan van CineSud, dat samen met de deelnemers de planning, het verdere traject en de distributie bepaalt. De films gaan in première op het Euregion Film Festival. CineCrowd begeleidt de makers intensief vooraf en tijdens de crowdfunding.

Deadline

Inzenden kan uitsluitend via onderstaand formulier. De bijlagen dienen in één PDF aangeleverd te worden (dit kan via diverse gratis online tools) en deze mag maximaal 5mb groot zijn, en maximaal 5 pagina’s bevatten (exclusief bijlagen). De uiterste indiendatum is 7 december 2018. Een groep onafhankelijke professionals kiest de geselecteerde filmplannen. Vanaf dat moment wordt een gezamenlijk traject gestart, waarin samen met CineCrowd begeleiding wordt gegeven op gebied van crowdfunding en cultureel ondernemerschap. CineSud begeleidt de makers daarnaast tijdens de productie en distributie.

Inzenders krijgen uiterlijk 24 december bericht.

De jury die de plannen beoordeelt wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Zij verzorgen ook korte feedback voor afgewezen plannen. Plannen die niet gekozen worden, krijgen van CineSud bovendien korting op coaching binnen het Filmlab en de indieners worden uitgenodigd voor een feedback-gesprek i.s.m. CineCrowd.

Aan te leveren bij inzending:
- een toelichting van maximaal twee pagina’s;
- een tagline, logline en synopsis, beoogde speelduur;
- een kernachtige regievisie;
- een CV en filmografie van de (voor zover bekend) betrokken (geef aan wanneer iets is toegezegd) of beoogde makers (cast en crew). Geef ook aan hoe je samen gaat werken met regionale makers;
- een (globale) begroting;
- BIJLAGE: een (eerste versie van het) scenario of een documentairescript;
- BIJLAGE: een stappenplan voor je crowdfunding (check hier en hier);
- BIJLAGE: een moodboard en/of linkjes naar eerder werk strekken tot de aanbeveling;

Zie hieronder eerdere projecten die via CineSud Talent tot stand gekomen zijn:

De Zalm en Jij
Een aanstaande vader blikt tijdens de moeizame geboorte van zijn zoon terug aan zijn eigen seksuele ontwikkeling die hem hiertoe heeft geleid.
geslaagde Korte film
100
%
bereikt
€6.502
toegezegd
0
dagen te gaan
Soeverein
Ger, een eenzame Limburgse douanier beschermt bureaucratisch zijn kleine landje, totdat hij geconfronteerd wordt met een volhardende vreemdeling.
geslaagde Korte film
101
%
bereikt
€5.055
toegezegd
0
dagen te gaan
Hotel Oswald
Wanneer een romantische avond verandert in een mysterieuze verdwijning, komt Helen erachter dat er meer in het hotel speelt dan het lijkt.
geslaagde Korte film
100
%
bereikt
€5.036
toegezegd
0
dagen te gaan
Barbara
Barbara is een Limburgs drama dat zich afspeelt in de Oostelijke mijnstreek. Hard werk en trots ondergronds, angst en geluk bovengronds.
geslaagde Korte film
100
%
bereikt
€5.030
toegezegd
0
dagen te gaan
Schaduwjager
Schaduwjager is een korte film over een jongen en de zoektocht naar zijn gestolen view master. Gevuld met heggen, persoonlijke groei en tegenslagen.
geslaagde Korte film
100
%
bereikt
€8.150
toegezegd
0
dagen te gaan