BLESSED BE

BLESSED BE
Een Korte film van Maxim Lambers
Crowdfunding teaser: 
funded project
184
103%
€3.915
opgehaald van €3.800
0
dagen te gaan
59
supporters

Project Information

Over het project
LOCKLINEEen Cinéma vérité portret van heks Pia; de Wikster van het Wad. Hoe ziet de wereld van een moderne heks er uit?

MOTIEF

Een aantal jaar geleden reisde ik met twee van mijn goede vrienden door het zuiden van Frankrijk. Bij een meer onder Nice besloten we om aan het water te bivakkeren in de hangmatten die we met ons mee hadden gebracht. Het was hier zo warm dat ik mij het fantastische idee in m'n hoofd had gehaald om geen slaapzak mee te nemen uit de auto. Mijn vrienden brachten die van hun wél mee. We kozen een boomformatie en hingen onze hangmatten in een driehoeksvorm naast elkaar op. Midden in de nacht werd ik gewekt door een afschuwelijke nachtmerrie. Het donker om mij heen maakte mij gedesoriënteerd. Ik had het ondraaglijk koud. Een poosje zat ik zo, mij bevindend in een vreemde bewustzijnsstaat. Alles was nu verandert in een geest of een heks; de bosjes, de bomen, de stenen en mijn vrienden. Het voelt niet kwaadaardig, maar de vervormingen zijn evident. Of lijkt dat alleen maar zo? Ik wek mijn vrienden en beschrijf mijn ervaring zodat ze met mij teruggaan naar de auto. Hier vallen we in slaap. Ik denk nu te begrijpen waarom mensen in engelen geloven, maar weet dat het de kou was die tot mijn lichaam sprak. Desalniettemin heb ik met mijn eigen lichaam ‘spoken’ waargenomen. Ik herinner me deze ervaring liever als iets magisch dan als iets verklaarbaars. Dat brengt mij meer genot. Ik denk dat mijn fascinatie voor het mystieke hier is ontstaan.

Hier in het westen lijken we afscheid te hebben genomen van veel (historische) rituelen en tradities. Wij denken ze niet meer nodig te hebben. We denken dat we, om spiritualiteit te vinden, ver weg moeten naar het Oosten of elders, maar niets is minder waar. Spiritualiteit is ook hier in ons natte kikkerlandje te vinden. Europa heeft een rijke spirituele geschiedenis waar ook Nederland onderdeel van uitmaakt. Ons land is rijk aan heksenverhalen en de film die ik maak wordt daar één van. Ik geloof dat er enorm veel waarde zit in een magische wereldbeleving, juist in onze Westerse wereld, die véél te echt van karakter is, waardoor men verstrikt kan raken in begrenzingen. Waarom zouden we ons droomleven ondermijnen als het net zo goed wel kan bestaan? Wie bepaalt dat dit droomleven minder echt is?

HET PROJECT: BLESSED BE

De film die ik maak is een Cinéma Vérité portret van Pia; een heks die op het Noordelijkste puntje van Groningen aan de Waddenzee woont. Hier woont zij, na het overlijden van haar man Alfred, in haar eentje met haar katten Hocus (natuurlijk een zwarte kat, want dat hoort bij een heks) en Mauwpie. Op het wad naast haar huis voert Pia regelmatig maanvieringen en andere rituelen uit. Zij voelt zich nauw verbonden met de natuur en de jaargetijden. Haar hele leven staat in het teken van het heks zijn. Als heks leef je op een ander tempo en ervaar je tijd op een andere manier dan de meeste mensen. Uit fascinatie en  bewondering voor Pia, haar escapisme en de vrije levensbeschouwing die bij de moderne hekserij hoort ben ik begonnen haar te documenteren. 

Maxim: Oké Pia, ik wilde je graag vragen; waarom ben jij heks?

Pia: “Dan kun je de waarom weglaten in je vraag, dat ben je gewoon. Maar waarom noem ik me heks? Ik noem me heks omdat het nu weer kan en omdat ik me heel erg verbonden voel met de natuur en de elementen. Met de aarde, maar ook met de lucht, vuur, water. Ik denk dat de elementen de basis zijn van de wereld. Ik ben me ook heel bewust van het jaarwiel. Alles komt altijd terug, hoe goed we ons best ook doen om het te verpesten. Ik denk echt dat altijd alles terug komt. Weliswaar soms in andere vorm. En daarbij is het natuurlijk een feestje om een heks te zijn. Je hebt twaalf tot dertien volle - en donkere maanvieringen in een jaar. Je gaat eigenlijk van feest naar feest."

Het magische pad dat een heks bewandelt lijkt niet langer thuis te horen in de moderne Westerse zeitgeist. Het pad staat zelfs haaks op die van economische groei en voorspoed. Wat heksen doen wordt door velen als gek bevonden omdat het niet bepaald rationeel is om je tegenwoordig nog te verdiepen in heidense gebruiken. Het is niet erg rationeel om te geloven in geesten en goden. Hier in Nederland hechten wij veel waarde aan rationaliteit. Daar is in principe natuurlijk niets mis mee, maar voor sommigen heeft deze waarde een inperkend effect. “Heksen bestaan alleen in sprookjes en in de Efteling”, hoor ik ze al zeggen. Als ik wil kan ik ze wel gelijk geven, maar aan het eind van de dag gaat het mij niet om wie er gelijk heeft. Bovendien heeft niemand 'de waarheid' in pacht. 

Pia kiest er voor om de wereld op een bepaalde manier te ervaren en om dat te doen ontwikkelt en leert zij mechanieken om het bewustzijn te controleren/focussen. Ik wil begrijpen wat zij doet. Zij doet iets wat mensen al eeuwenlang doen. Heksen bestaan al zo lang als het ontstaan van de mensen en magie is een tool die al in de tijd van mensen in grotten werd ingezet. In deze tijd tekende men een jacht uit op de rotswanden. In de tekeningen zegevierden de mensen. Dat bracht ze kracht en overtuiging zodat ze in de materiële wereld hetzelfde konden volbrengen. Deze magie is over de jaren naar genoegen weinig veranderd -wanneer wij een kaarsje aansteken of iets afkloppen op hout doen wij in wezen hetzelfde. Ze is enkel door een groot gedeelte van de mensheid afgestoten. Maar waarom zouden we ons ‘droomleven’ ondermijnen?

AMBITIE

Mijn doel is niet om met deze film kennis over de hekserij over te brengen, want mijn kennis op dit gebied is daar te beperkt voor. In plaats daarvan wil ik met deze film proberen mijn publiek een begrip te geven van zichzelf in de wereld. Dat wil ik doen door ze naar de wereld te laten kijken door de ogen van een ander. Iemand die niet jou is. Het gaat mij in dit project om de magie, die als waarheid bestaat in de beleving van Pia (en mij). Deze film gaat onder andere over de waarde van de subjectieve waarheid. Deze magie waarover ik spreek bestaat onherroepelijk. Het maakt niet uit of anderen dat nu willen of niet; ze bestaat. Met mijn camera probeer ik net zo lang in deze magie te blijven hangen tot het niet meer uitmaakt of ze echt is of niet. Met de camera en mijn geluidsrecorder in de hand laat ik mij meevoeren in de gebruiken en rituelen van de moderne hekserij. 

Quote die de filmmaker inspireerde

"Wat men een wensdroom noemt, zou wel een uitdrukking kunnen zijn van een hoger, werkelijker, echter werkelijkheid, dan die vreemde schijn, die men in het westen realiteit en in het oosten maya noemt."
Mellie Uyldert
This project was successfully funded on 12-04-2020

Fund Project