Almost done!

Project Reference: 

(For English, see below)

Beste vrienden en Cinecrowd donateurs,

Het is een tijdje stil geweest rondom de film Jordy in Transitland, maar stil gezeten hebben we allerminst. In opperste concentratie en met een enorm toegewijd team hebben we de afgelopen maanden gewerkt aan een bijzonder verhaal rondom Jody.

En nee, het is geen spelfout. Sinds deze maand heeft Jody haar nieuwe naam aangenomen. Jordy zonder 'R' dus. Echter, omdat de film juist gaat over het lange transitieproces en Jody de film ziet als een stuk identiteit dat ze achterlaat als soort van legacy, kiezen we er bewust voor om in de titel te verwijzen naar Jordy. Dat wordt vast duidelijker wanneer je de film ziet.

In mei reisden Jody en de crew af naar de uithoeken van Berlijn om daar de eerste scènes te draaien. De verlaten ziekenhuisgebouwen van Beelitz-Heilstätten, die na de Tweede Wereldoorlog in verval zijn geraakt en nu op instorten staan, waren een erg geschikte locatie om een deel van de film op te nemen.

Vervolgens hebben we de laatste scènes gedraaid in het Speulderbos nabij Ermelo, uitgeroepen tot Nederlands mooiste bos. Daar hebben we onder meer Jody’s slaapkamer nagebouwd. Geen big deal, horen we je denken. Maar aangezien die 90 graden gekanteld moet worden voor slechts één shot van 15 seconden, werd het toch best een uitdaging. Maar met succes!

Daarna brak in juni het post-productieproces aan. Van de montage en grading tot het opnemen van Jody’s voice-over, van het animeren van beeld tot het componeren van de muziek, iedere inspanning zorgde voor een nóg mooier resultaat.

Nu, vier maanden na de crowdfunding is de korte film op een paar veeg- en poetswerkjes af. We zijn erg trots op het resultaat en gelukkig zijn we niet de enige die de film kunnen waarderen. Want… (trommels en toeters en bellen graag!)

De film is geselecteerd om op het Nederlands Film Festival in wereldpremière te gaan! Het festival wordt tussen 21 en 30 september gehouden te Utrecht. Op zondag 25 september om 21.30u gaat onze film daar in première in het Louis Hartlooper Complex. Verder zal de film opgenomen worden op het online platform 3LAB, zal de film als voorfilm te zien zijn bij Amongst Friends, proberen de initiatiefnemers van De Ontmoeting de film als voorfilm te distribueren in de Nederlandse filmtheaters en doen we er alles aan om de film ook op andere filmfestivals en op tv te vertonen. De film is inmiddels al op een paar buitenlandse festivals aangenomen, o.a. in Uganda. En daar kan men wel wat acceptatie en respect t.o.v. LGBT-thema's gebruiken.

We kunnen niet wachten om de film te delen met degenen die de film mogelijk hebben gemaakt. En dat zijn natuurlijk vooral jullie als donateurs. De afgelopen maanden hebben we vaak gedacht aan jullie vrijgevigheid en vertrouwen in ons. Daar zijn we nog steeds zo enorm dankbaar voor. Volgende week gaan we aan de slag met het verzenden van de rewards als dankbetuiging. 

Veel liefs van Jody, Willem en de rest van de crew.
 

DEAR FRIENDS AND CINECROWD SUPPORTERS,

It has been a while since you’ve heard from us and from the film Jordy in Transitland. But rest assured we haven’t been sitting still. In full concentration and with an incredibly dedicated team we have been working these past months on a powerful story around Jody.

And no, it's not a misspelling. Since this month Jody adopted her new name. Jordy without the "R" that is. However, the film title will remain its original title Jordy in Transitland. The reason for this is that the film is about the long and exhausting waiting period prior to the physical transition process. Jody sees this film as some sort of legacy that she is leaving behind for good. We therefore deliberately and jointly chose to keep the ‘R’ in the title. It will all become clear when you see the film :).

In May Jody and crew travelled to the far and dark corners of Berlin to film the first scenes. The abandoned hospital buildings in Beelitz-Heilstätten, which have been in decline since the end of World War II and are now about to collapse, was a perfect location to record parts of the film.

We then travelled to Speulderbos near Ermelo, declared as the most beautiful forest in the Netherlands. There, surrounded by nature, we recreated Jody’s bedroom. No big deal, we hear you think. But since we needed to tilt the entire bedroom with furniture 90 degrees for the sake of a single shot of 15 seconds, it was quite a challenge!

In June, the post-production process started. Many activities and efforts were done simultaneously, from editing and grading to the recording of Jody's voice-over, and from animating to composing the music.

Now, four months after the crowdfunding campaign, and apart from a few finishing touches here and there, the short film is almost finished. We are very proud of the final result and we are happy that it isn’t only us who appreciates the film. Because ... (drums rolls pah-lease!)

The film has been selected for its world premiere at this year’s Netherlands Film Festival! The festival will be held between the 21st and the 30th of September in Utrecht. On Sunday, September 25th, at 21.30 the film will premiere in the Louis Hartlooper Complex. In addition, we are trying hard to screen the film at as many festival and (digital) places as possible: from cinema’s to websites to (inter)national TV stations. Some festivals have yet positively responded to our application, e.g. a film festival in Uganda, a country that up to our opinion needs some change in the attitude towards LGBT-themes.

We cannot wait to share the film with those who made it possible for us to make. And of course, we are referring to you! In recent months, we have often thought of your generosity and your trust in us, something for which we are still so grateful. Next week we will start with sending the rewards as an acknowledgement of your support. 

Much love from Jody, Willem and the rest of the crew.

Stuur geen mail naar mijn funders: