LEVEN MET DE VOODOOS

LEVEN MET DE VOODOOS
Een Documentaire van Niek Nicolaes & Herma Darmstadt
Crowdfunding teaser: 
funded project
325
112%
€16.849
opgehaald van €15.000
0
dagen te gaan
162
supporters

Project Information

Over het project
LOCKLINELEVEN MET DE VOODOOS is een innemend portret van de bewoners, hun voorouders en de voodoos in een dorpje in Benin.

WAAROM DEZE FILM GEMAAKT MOET WORDEN

Voodoo wordt in het Westen, door de invloed van het christendom en Hollywood, nog steeds geassocieerd met mysterieuze riten, met bloederige offers, bezetenheid en geloof in duistere krachten. Voor de mensen in West-Afrika is voodoo veel meer dan dat. Voodoo is een geschenk van hun voorouders, een allesomvattende visie op de wereld, die zin en betekenis moet geven aan het leven. Voodoo, vaudou of vodoun,  zoals ze het zelf noemen, vormt voor hen een richtsnoer voor het doen en laten van alle dag.

Het lijkt een open deur, maar door de nadruk die in het Westen meestal wordt gelegd op het exotische, zijn we geneigd te vergeten dat deze mensen een antwoord zoeken op dezelfde fundamentele levensvragen die ook ons bezighouden. Vodoun geeft hen al eeuwenlang bevredigende antwoorden. Vodoun en de rituelen die vodoun voorschrijft helpen de angst voor de onzekerheden in het leven te bezweren, bieden troost waar troost geboden is en verschaffen hoop op een betere toekomst wanneer de wanhoop hen dreigt te verlammen.

In de film ervaren we het leven van alle dag, luisteren we naar de verhalen van de ouderen en wonen we ceremonies bij op plekken die meestal niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders.

Onze vrienden in Benin zijn trots op hun tradities en die trots willen zij uitdragen. Zij worden overspoeld met invloeden die hen ervan moeten overtuigen dat onze westerse manier van leven superieur is aan de hunne. Het wordt tijd dat zij aan ons kunnen laten zien dat er ook nog andere manieren zijn om het leven te vieren. Met deze film willen we hen hiervoor een podium bieden.

 

HET BEGIN

In 2016 ontmoetten we tijdens een van onze reizen Gilbert Djofin en Mama Hounza Tognon. Gilbert is een joviale, goedlachse kinderrechtenadvocaat, die zich het lot van kinderen in de vele ontoegankelijke vodoun kloosters in het zuidwesten van Benin heeft aangetrokken.
Mama Hounza Tognon is de president van alle vodounchefs in de regio. Gilbert is kinderrechtenadvocaat èn vodounman.  Hij staat met één been in de moderne wereld en  met het andere in de wereld die gedomineerd wordt door de eeuwenoude  tradities.

Tijdens onze eerste ontmoeting vertellen ze over hun pogingen om samen met de vodounchefs te zoeken naar een balans tussen het respecteren van die oude tradities en de eisen die de moderne samenleving aan het onderwijs van de kinderen stelt. Die ontmoeting werd het begin van een bijzondere vriendschap en een nauwe samenwerking die uiteindelijk moest uitmonden in deze film.

In het dorpje Kenouhoué waar Gilbert woont en waar de film zich afspeelt zijn we inmiddels kind aan huis. De bewoners zijn ervan overtuigd geraakt dat de vodoun en hun voorouders ons hebben gezonden met de speciale missie een brug te slaan tussen hun wereld en onze wereld.

Toeval bestaat niet in hun ogen.
Toeval bestaat alleen voor mensen die niet willen weten.

 

WAT WE NODIG HEBBEN

Sinds 2017 zijn we drie keer vijf weken in Benin geweest om te filmen. We hebben ter plekke honderden uren gedraaid en samen met de bewoners tientallen uren materiaal bekeken, vertaald en van uitleg voorzien. We hebben al dit materiaal teruggebracht  tot een ruwe montage van 90 minuten. Tot zover hebben we alles op eigen kosten en in eigen beheer kunnen doen.

Voor de nabewerking van beeld en geluid moeten we echter specialisten inhuren. In Benin wordt al een jaar gebeden tot de vodoun voor een succesvolle afronding van de film. Helaas kunnen we daarmee geen editors betalen en vragen daarom jullie financiële steun.

We hopen een donatie extra aantrekkelijk te maken met unieke rewards zoals ansichtkaarten, gezegende kettingen, foto’s of zelfs een consult met de bokonon in Benin.

Voor deze rewards danken we

https://www.fotofabriek.nl
https://www.saal-digital.nl
http://www.hermadarmstadt.com
https://www.kindinbenin.com/

 

ONZE AMBASSADEURS

We zijn trots dat we ambassadeurs hebben van verschillende nationaliteiten, kleur en gender. Dit benadrukt het universele karakter van onze film.

DODJI  AMOUZOUVI (BENIN)

Dodji AMOUZOUVI is hoogleraar sociologie aan de universiteit Abomey-Calavi in Benin. Als voorvechter voor een eerlijk beeld over vodun bekleedt hij functies bij diverse organisaties op het gebied van sociologie, antropologie en religie.

"De eerste westerse onthullingen over de vodun werden gedaan door zendelingen, kooplieden en militairen. Ze ontdekten een universele religie en demoniseerden deze uit eigenbelang. Ze probeerden Afrikaanse volkeren ervan te overtuigen dat God en de blanke cultuur superieur zijn. Alle andere goden werden voorgesteld als duivels en demonen.

Het is een plicht en noodzaak om alle clichés, vooroordelen en misvattingen te ontmantelen. Daarom verwelkom en steun ik het initiatief van de filmmakers om de Vodun te presenteren in zijn ware vorm."

 

WADE DAVIS (COLOMBIA | CANADA)

Wade Davis is misschien wel de meest invloedrijke westerse pleitbezorger voor inheemse culturen. Door National Geographic is hij beschreven als een zeldzame combinatie van wetenschapper, geleerde, dichter en gepassioneerde verdediger van alle diversiteit van het leven. Hij is bezorgd over de snelheid waarmee culturen en talen verdwijnen.

"De Afrikaanse voodoo is geen zwarte magie; Voodoo maakt deel uit van een complex en metafysisch wereldbeeld. Het woord voodoo is afgeleid van de Fon term Vodoun die geest of god betekent. Dat zo'n diepgaande spirituele traditie zo grondig verkeerd is begrepen en gedachteloos denigrerend is neergezet is geen toeval. Het weerspiegelt een lange en onwaardige geschiedenis die begon als slavernij en eindigde in racisme. Het waren vooral de Europeanen die de Afrikaanse volkeren en hun culturen systematisch ontmenselijkten, al was het maar om hun gruwelijke en moreel weerzinwekkende daden te kunnen rationaliseren. We moeten allemaal deze waarheid onder ogen zien en alle inspanningen steunen om het ware spirituele wonder van de Afrikaanse erfenis te onthullen.

Ik wens Herma en Niek veel succes en dank hen voor hun doorzettingsvermogen en toewijding bij het vertellen van dit verhaal."

 

PHILIPPE CHARLIER (FRANKRIJK)

Philippe Charlier is arts, archeoloog en antropoloog en wetenschappelijk directeur van het internationaal bekende etnografische musée quai Branley-Jacques Chirac in Parijs/Frankrijk.

“Vodoun is veel meer dan een religie. Het is een cultuur, een manier van leven, een manier van zijn in harmonie met de natuur en de goden.  In Benin is het beoefenen van voodoo vaak niet exclusief. De fundamentele waarden, waarbij gestorven voorouders nog voortleven en van betekenis zijn voor de levenden, zijn er voor iedereen.  Elk gebaar wordt overwogen. Elk moment is van belang. Niets wordt toegeschreven aan het toeval….misschien zijn het de goden die het lot bepalen?

In deze documentaire proberen de makers een beeld te schetsen van een dorpsgemeenschap waarin voodoo niet alleen deel uitmaakt van het dagelijks leven, maar waarin voodoo het leven zelf is.
Het is een moeilijke opgave om de kijker onder te dompelen in deze wereld. We kunnen de makers feliciteren met hun film, met de schoonheid van de beelden en het doel dat ze zich voor ogen hebben gesteld”.

 

MARIAN MARKELO (NEDERLAND/SURINAME)

Marian Markelo is traditioneel Winti priesteres.  Ze zet zich in om haar kennis van Winti te verspreiden en maakt zich sterk voor het levend houden van het verleden, onder andere als bestuurslid van het NiNsee ( Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis).

Elk jaar tijdens Keti Koti, de herdenking van het slavernijverleden, verzorgt ze het plengoffer om voorouders en goden te bedanken en spreekt ze de wens en behoefte uit voor gelijke kansen voor iedereen.

"Winti is als religie en filosofie in Suriname ontstaan na de Afrikaanse diaspora. Ondanks een wettelijk verbod in koloniale tijden bleven de slaven verbonden aan de cultuur en tradities van hun Afrikaanse voorouders.

Het is een eer om ambassadeur te mogen zijn van deze documentaire die op een respectvolle en waardige wijze de voodoocultuur in beeld brengt zoals het al eeuwen beleefd wordt. Het beeld is ontdaan van alle foute ingrediënten die overheersen in films over niet Westerse spiritualiteit.
Deze documentaire is een belangrijke stap in de renaissance van de West Afrikaanse spiritualiteit. 
De makers kunnen uw bijdrage goed gebruiken en daarom vraag ik uw financiële ondersteuning.

 

MARC ARBOGAST/ MUSEUM CHÂTEAU VODOU (FRANKRIJK)

Marc Arbogast heef in 2014 museum Château Vodou opgericht om de objecten tentoon te stellen, die hij sinds de jaren zestig verzameld heeft tijdens reizen naar Afrika met zijn vrouw Marie Luce. Het museum herbergt een uitzonderlijke en grote collectie van meer dan 1200 Vodou objecten. De vaste collectie -Vodou, de kunst van het anders zien- is opgebouwd  rondom verschillende  thema’s zoals voorouderverering, geneeskunde, waarzeggerij, hekserij en belangrijke levensgebeurtenissen. De objecten komen uit Ghana, Benin, Togo en Nigeria en hun mysteries zijn te zien in een uitzonderlijke locatie: een oude watertoren uit 1878, in Straatsburg/Frankrijk.

Artistieke en wetenschappelijke vorming zijn de belangrijkste missies van het museum Château Vodou. We hechten veel waarde aan innovatieve projecten die dit West-Afrikaanse erfgoed willen behouden en beschermen. Daarom ondersteunen we de documentaire "Leven met de voodoo”. De productie van een documentaire in het land van Vodou is geen gemakkelijke taak. Toch is het een essentiële taak om deze cultuur te behouden en te laten zien. Objecten stellen ons in staat om bepaalde aspecten van Vodou te onthullen, maar alleen film kan de dans, muziek en magische woorden tot leven brengen.

 

Deze film is mede mogelijk dankzij het AFK 

Quote die de filmmaker inspireerde

Zolang de leeuwen niet hun eigen verhalen vertellen, zullen de jagers altijd de helden blijven.
African proverb
This project was successfully funded on 13-04-2021

Fund Project