Kinshasa

Kinshasa
Een Korte film van Hyo Kaag
Crowdfunding teaser: 
funded project
163
100%
€8.040
opgehaald van €8.000
0
dagen te gaan
59
supporters

Project Information

Over het project
LOCKLINETijdens de uitzetting van de Congolese vluchteling Ekon, blijkt dat marechaussee Frank juist door hém zijn eigen verdriet kan verwerken.


Deze film krijgt steun van het Nederlands Filmfonds en het Amsterdams Fonds voor de Kunst.

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het VSB fonds.

 

Wanneer marechaussee Frank de Congolese vluchteling Ekon begeleidt tijdens zijn uitzetting raakt Ekon een gevoelige snaar bij hem. De overdracht betekent  Ekon zijn lot. Als Frank later een afscheidsbrief van Ekon aan zijn dochter gericht vindt, beseft hij zich dat hij door Ekon zijn eigen verdriet kan verwerken.

Na het overlijden van zijn 5-jarige dochter keert Frank (32) terug naar zijn werk als marechaussee. Op zijn eerste dag begeleidt hij de vluchteling Ekon tijdens zijn uitzetting. Tijdens de uitzetting komt Frank erachter dat Ekon een kind achterlaat in Nederland, een meisje van dezelfde leeftijd als zijn eigen dochter die onlangs is overleden. Wanneer Ekon is overgedragen aan de Afrikaanse marechaussee blijkt juist hij degene die Frank de kans geeft zijn eigen verdriet te verwerken. 

Kinshasa vertelt het indringende verhaal van een man die uit onverwachte hoek in staat wordt gesteld zijn leven weer op te pakken. Hyo Kaag biedt daarbij zicht op de medemenselijkheid tussen twee personen wiens levenswereld ogenschijnlijk zo uiteen loopt: een marechaussee en een uitgeprocedeerde asielzoeker. De film geeft een inleefbaar gezicht achter een urgent, hedendaags maatschappelijk fenomeen.

Quote die de filmmaker inspireerde

Uiteindelijk maakt het niet uit wie je bent of waar je vandaan komt. Van binnen zijn we allemaal hetzelfde.
This project was successfully funded on 21-12-2015

Fund Project