'Winddiscussie raakt democratie in het hart'

Project Reference: 

Gisteren verscheen er een mooi artikel in het Friesch Dagblad naar aanleiding van een interview met filmmaker Jeroen Hoogendoorn over Onderstroom.

''In eerste instantie zou de documentaire vooral niet een ‘not-in-my-back-yard verhaal’ moeten worden, maar moeten laten zien dat het provinciale windmolenplan een slecht plan was waarmee de lokale bevolking werd overvallen. Maar gaandeweg werd duidelijk dat het niet om windmolens draaide, maar om de vertrouwensbreuk tussen overheid en burger'', aldus Jeroen in de krant. 

Don't e-mail the supporters: