Why Every Psychiatrist Should Play The Piano

Why Every Psychiatrist Should Play The Piano
A Documentary by Wendelien Voogd en Ineke Mink
Crowdfunding teaser: 
funded project
190
101%
€5.090
donated of €5.000
0
days to go
71
supporters

Project Information

About the project
LOCKLINEIneke heeft een hormoongerelateerde stemmingsstoornis, maar de ggz erkent dat niet. Over de noodzaak van een vrouwelijker perspectief in de ggz.

Synopsis

Als de 55-jarige Ineke in de overgang raakt,  komt zij in een diepe depressie. De voorgeschreven antidepressiva veroorzaken bij haar een heftige manische episode.  Dat haar stemmingsstoornis weleens door hormonen veroorzaakt kon zijn, zoals zij eerder in de puberteit had ervaren, toen eenzelfde stemmingsstoornis haar trof, wil er bij haar behandelaars niet in. Samen met haar nicht en filmmaker Wendelien Voogd gaat zij op zoek naar een behandeling die meer op het vrouwenlichaam georiënteerd is.

De film volgt Ineke vanaf het moment zij afgelopen zomer weer in een hevige depressie terecht raakt. De antidepressiva die de psychiaters haar voorschrijven veroorzaken bij haar een manische periode en een opname dreigt weer nodig te zijn. Ineke wil dat alles gedocumenteerd wordt, omdat zij vanwege haar eerdere traumatische ervaringen een diep wantrouwen koestert ten opzichte van de psychiatrie. We besluiten alles te gaan vastleggen en uit te zoeken waarom de psychiatrie haar na haar zwangerschap nooit heeft willen behandelen met hormonen. Staan haar behandelaars nu wel open voor nieuwe inzichten? Ook gaan we terug naar de inrichting waar Ineke tijdens haar zwangerschap gedwongen werd opgenomen. Tot slot proberen we de gynaecoloog die haar destijds behandelde, in Duitsland te traceren en met hem af te spreken. Kan hij nu weer iets voor Ineke betekenen?

Achtergrond
De reguliere geneeskunde gaat teveel uit van het mannenlichaam. Dat weten veel mensen. Maar dat ook in de psychiatrie te vaak wordt uitgegaan van het mannenlichaam is minder bekend. Natuurlijk weten psychiaters dat hormonen een grote rol spelen in het vrouwenlichaam tijdens de verschillende leeftijdsfasen, maar toch worden hormonen nauwelijks bij de behandeling van stemmingsstoornissen bij vrouwen betrokken. Waarom niet? Is het gebrek aan kennis? Of ontbreekt het psychiaters aan durf om buiten de gebaande paden te treden? Ook het kennisinstituut ZonMW constateert hiaten in de kennis met betrekking tot hormoongerelateerde stemmingsklachten en besteedt er binnen het Kennisprogramma Gender en Gezondheid speciale aandacht aan.

Kan een bipolaire stoornis veroorzaakt worden door schommelingen in de hormoonspiegel? Bij de hoofdpersoon van 'Why every psychiatrist should play the piano' werd een dergelijk verband door een jeugdgynaecoloog in de jaren 80 vastgesteld, maar haar psychiatrische behandelaars deelden deze opvatting niet, met gedwongen opnames, trauma, wantrouwen en frustratie tot gevolg. In de Verenigde Staten lijkt men verder te zijn met het onderzoek rondom de rol van hormonen bij het ontstaan van psychiatrische aandoeningen en is aangetoond dat bipolaire stoornissen wel degelijk kunnen worden veroorzaakt door schommelende hormonenspiegels1. Heeft de Nederlandse psychiatrie een vrouwelijker perspectief nodig? Dat willen wij met de documentaire 'Why every psychiatrist should play the piano' aan de kaak stellen. Met onze film hopen wij aandacht te genereren voor hormoongerelateerde psychiatrische stoornissen en zo een bijdrage te leveren aan het bewustzijn rondom dit onderwerp en een betere behandeling voor vrouwen die daar aan lijden.

Zie bijvoorbeeld https://www.psychologytoday.com/us/blog/attention-please/201310/hormone-...

Motivatie

Ien en Pien, zo noemden ze ons vroeger altijd. We zijn nichten, even oud,  logeerden altijd  bij elkaar en hadden altijd veel lol samen. Ook in andere opzichten lijken we op elkaar. We zijn beiden niet altijd psychisch even stabiel. Ik (Wendelien) heb vaak last van depressies, die met antidepressiva goed te behandelen zijn, Ien heeft een hormoongerelateerde stemmingsstoornis, die een tijd land goed behandeld leek te kunnen worden door hormonen, maar sinds haar zwangerschap op haar 35ste tot gedwongen opnames heeft geleid, zware medicijnen en veel onmacht, trauma en wantrouwen.

Dat de psychiatrie niet open staat voor een behandeling met hormonen, tekent de starheid van deze sector, waar niet menselijkheid of creativiteit de zorg bepalen, maar protocollen, procedures, onwetendheid en tijdsgebrek. 

Ik heb het geluk dat mijn aandoening goed buiten de psychiatrie te behandelen is, mijn nicht had minder geluk. De verhalen over haar behandelingen vind ik schrijnend en shockerend. Haar leven is getekend door haar gedwongen opname.

Ik verbaas me er over dat in een tijd wanneer we bijna kanker kunnen genezen en robots naar mars sturen, we er nog steeds niet in slagen een menselijke behandeling van psychiatrische patiënten te bewerkstelligen. Als je naar de geschiedenis van de psychiatrie kijkt, lijkt er niet heel erg veel veranderd in de afgelopen 200 jaar. Nog steeds werkt men met dwang en opsluiting, er zijn met mondjesmaat medicijnen, waarvan men eigenlijk de werking niet helemaal begrijpt.

Met deze film hoop ik op een betere behandeling voor mensen zoals mijn nicht en op psychiaters die in eerste plaats mensen zijn, kunnen luisteren, buiten de box durven denken, en, als het even kan, liefst een instrument kunnen bespelen.

Quote that inspired the maker

Als je kan pianospelen, dan kun je ook luisteren. Vaak zijn mensen die piano kunnen spelen een stukje intelligenter dan mensen die geen instrument kunnen bespelen. Eigenlijk zou elke psychiater piano moeten kunnen spelen.
Ineke Mink