Voorbij de winterslaap / Hibernation nearing it's end

Project Reference: 

Lieve Supporters,

 

het is lang geleden dat jullie iets gehoord hebben en sommigen van jullie vragen zich waarschijnlijk wel af: Wat is er met de film gebeurd, is ie af?

 

Het maken van een film lijkt wel wat op de bouw van een huis. Zodra je de fundering hebt lijkt het hard te gaan, maar dan ontdek je ineens iets waardoor je vertraging oploopt. Oude leidingen die vernieuwd moeten worden, verkeerde tegels die geleverd worden, verrassingen van de bank over de hypotheek etc.

 

Sinds de crowdfundingactie vorig jaar is er een hoop gebeurd. Zo hebben we wat kleine bijdragen gehad van fondsen (o.a. van het Prins Bernard fonds), hebben we een eerste draaidag gehad en leek het hard te gaan. Maar het weer sloeg om, een afwijzing van een groot fonds kwam binnen en sommige voorbereidingen waren toch nog niet helemaal rond. De film heeft de laatste maanden in een soort van winterslaap verkeerd.

 

We zijn langzaam aan het wakker worden en zullen uitgeslapen weer met volle kracht eraan verdergaan. Zodra het weer weer wat vriendelijker uitziet en de lente eraan komt gaan we weer draaien. We beloven dat de updates dan weer wat regelmatiger zullen zijn. Excuses voor de radiostilte, maar bedankt voor het vertrouwen en hopelijk kunnen we jullie over een paar maanden vol trots het resultaat laten zien!

 

 

ENGLISH

 

Dear Funders,

 

It has been a while since you've heared from us, and some of you must be wondering: What happened to the film, is it finished?

 

Making a movie somewhat resembles building a house. Once you've laid the foundation it seems to going in the right direction fast, but then you discover something that slows the whole process down. Old plumbing that has to be renewed. The wrong tiles being delivered, problems with the morgage etc.

 

Since the crowdfundingevent last year lots of things have happened. We received a couple of small contributions from funds (like the Prins Bernard Fund), we had a first day of shooting and things seemed to be going well. But the weather changed, we got a rejection from a big film fund and some of the preparations didn't seem completed after all. The film has been in hibernation for the last couple of months.

 

We are slowly waking up and will continue making this movie well rested. As soon as the weather looks a bit friendlier again and spring arrives we will get back to filming. We promise to update you more frequently at that point. We are very sorry for keeping you in the dark for a while. Thank you for believing in us and we hope to proudly present you the short film Shadowhunter in a couple of months!

Don't e-mail the supporters: