Update 2: Onze laatste crowdfunding week // Our last crowdfunding week!

Project Reference: 

// ENGLISH TEXT BELOW //

Beste supporter

Onze laatste crowdfunding week is van start gegaan. Na goed 3 weken crowdfunden hebben we €9705 opgehaald. Dat maakt dat we over ons doelbedrag zitten. Ik wil u nogmaals hartelijk bedanken voor uw bijdrage!

Samen met het sponsorgeld dat we voor onze crowdfunding campagne hebben binnengehaald, is er nu meer geld opgehaald dan eigenlijk nodig was om de documentaire te kunnen maken. Al het geld dat we nu extra ophalen gaat integraal naar oogzorg.

Wetende dat men in Congo voor slechts €52,- een oogoperatie kan ondergaan (bij een kind is dat €150 omdat een kind onder volledige verdoving moet worden geopereerd) maakt dat we nu al behoorlijk wat mensen extra kunnen helpen. En niet enkel de slachtoffers maar ook hun naaste omgeving. Blind zijn in Congo beïnvloedt niet enkel de blinden, maar ook hun familie en omgeving.

De documentaire moest sowieso dienen als katalysator om meer mensen te bereiken zodat organisaties als Licht voor de Wereld, die ons op administratief & logistiek vlak ondersteunt, makkelijker aan fondsenwerving in de toekomst kan gaan doen.

Mijn vraag aan u:

Zou u de crowdfunding pagina nog een laatste keer onder de aandacht willen brengen door het bv. te delen op sociale media? Dit is overigens de link: https://cinecrowd.com/losing-sight.

Kennen jullie vrienden, kennissen of collega’s die sowieso de première op 29/11/2019 willen bijwonen maar nog geen ticket hebben gekocht? Spoor ze dan vriendelijk aan om nu al een ticket te kopen.

Nogmaals hartelijk bedankt voor uw steun. Mede dankzij uw steun kan de documentaire gemaakt worden & het probleem / impact van “onnodige blindheid” verfilmd worden.

Groeten,

Jorgo

===========================================================
 

Dear supporter

Our last crowdfunding week has started. After a good 3 weeks of crowdfunding, we raised €9705. That means that we are over our target amount. I want to thank you again for your contribution!

Together with the sponsorship money we received before our crowdfunding campaign even started, more money has now been raised than was actually needed to make the documentary. All the money that we now raise extra goes entirely to eye care. Knowing that in Congo you can undergo eye surgery for only €52 (for a child it is €150 because a child needs to be operated under full anesthesia) means that we can already help a lot more people. And not only the victims but also their immediate environment. Being blind in Congo not only affects the blind, but also their family and environment.

In the future, the documentary should serve as a catalyst to reach more people so that organizations such as Light for the World, which supports us in administrative and logistics, can start fundraising more easily.

My question to you:

Would you like to bring the crowdfunding page to the attention one last time by, for example, sharing it on social media? This is also the link: https://cinecrowd.com/losing-sight.

Do you know friends, acquaintances or colleagues who want to attend the premiere on 29/11/2019 but have not yet bought a ticket? Kindly encourage them to buy a ticket now.

Thank you again for your contribution. Thanks in part for your support, the documentary can be made & the problem / impact of “unnecessary blindness” can be filmed.

Regards,

Jorgo

Don't e-mail the supporters: