UNLOST - een filmisch concert

UNLOST
A Short film by Luciënne Venner
Crowdfunding teaser: 
funded project
275
100%
€7.060
donated of €7.000
0
days to go
92
supporters

Project Information

About the project
LOCKLINEUNLOST gaat over de “kloof”, de groeiende hedendaagse melancholie, vervreemding en angst tussen verschillende groepen in de samenleving.
 

WAAROM

UNLOST gaat over de “kloof”, de groeiende hedendaagse melancholie, vervreemding en angst tussen verschillende groepen in de samenleving.

In dit filmisch concert gaan we deze kloof overbruggen en proberen we een tegenwicht te bieden aan dit onderbuikgevoel, een gevoel dat je het beste kan omschrijven als 'je verloren voelen'. Het gaat over het moment waarop we onze melancholie ombuigen naar een nieuw solidair begin, al is het maar klein.

HOE

Betoverende liederen van de Franse componist Olivier Messiaen worden live uitgevoerd tijdens de vertoning van een korte film. De liederen die we hebben uitgekozen voor dit filmisch concert verbeelden een wereld waarin vervreemding niet bestaat en waar liefde de grootste kracht van het universum is. Filmmaakster Luciënne Venner heeft het scenario precies op de composities van Messiaen geschreven.

Doel van de crowdfunding

We hebben je steun nodig om het filmisch concert UNLOST mogelijk te maken. Dankzij toekenningen van verschillende fondsen zijn we al aardig op weg, maar het project kan niet doorgaan zonder het behalen van deze crowdfunding. De cast, crew en musici staan in de startblokken! Help ons een vliegende start te maken. Elke bijdrage wordt immens gewaardeerd!

LIEDHUIS

UNLOST is de eerste voorstelling van Liedhuis, een jong professioneel muziektheatergezelschap, dat als doel heeft muziektheatervoorstellingen te maken met het klassieke Lied als kernrepertoire. Liedhuis laat liederen door hedendaagse vingers glijden en zo wil het gezelschap graag een bijdrage leveren aan de overlevering van het genre.

Liedhuis wil niet alleen in concertzalen spelen, maar ook graag in theaters, musea of op filmfestivals. Zo willen het gezelschap een breder publiek bereiken en laten zien dat klassieke liederen nog altijd een andere invalshoek kunnen geven in maatschappelijke kwesties.

INSPIRATIE

Één lied is de aanleiding geweest om deze voorstelling te maken. Florien Hilgenkamp, sopraan en oprichtster van Liedhuis, las het gedicht "Bail avec Mi" van Olivier Messiaen. In dit gedicht staat geschreven hoe Messiaen tegen de liefde aankeek. Zijn overtuiging is dat hij zijn vrouw (Mi) alleen maar te huur heeft gekregen. Dat hij voor haar wil zorgen, haar wil troosten en haar wil steunen, maar dat hij op geen enkele manier denkt dat zij zijn eigendom is. Kan je deze zienswijze ook toepassen op de liefde voor je land of stad? Sommige mensen roepen: "Ons land is niet meer van ons". Maar zorgt dit claimen van een land, deze bezittingsdrang niet alleen maar voor meer vervreemding? 

HET VERHAAL

Het gaat over Mia en Rohat, twee mensen met een verschillende culture achtergrond. Ze worden met elkaar geconfronteerd. Mia doet een wanhopige poging Rohat te bereiken en maakt een lange reis in haar innerlijke wereld. Uiteindelijk ontmoet ze hem in een land waar vervreemding niet bestaat. Een utopie, die helaas niet te rijmen is met de werkelijkheid.

WIE

De voorstelling is een productie van Liedhuid. Het concept is bedacht door oprichtster en sopraan Florien Hilgenkamp en zij zal de voorstelling met pianist Roberto Guijarro uitvoeren. Samen zijn ze een intensieve samenwerking aangegaan met filmmaakster Luciënne Venner en cinematograaf Tijn Sikken. Dit zorgt voor een vernieuwende symbiose tussen klassieke liederen en film waarbij de verschillende elementen elkaar zowel becommentariëren als versterken.

 

UNLOST is winnaar van de aanmoedigingsprijs van Filmfestival Movies That Matter en Gemeente Den Haag.

De crowdfunding van UNLOST is geselecteerd door het Nederlands Film Festival en staat tijdens het festival in de spotlights.


 

Quote that inspired the maker

In feite is muziek een eeuwigdurende dialoog tussen ruimte en tijd, tussen klank en kleur, een dialoog die tot eenwording leidt. Tijd is een ruimte, geluid is een kleur.
Olivier Messiaen
This project was successfully funded on 20-10-2018

Fund Project