Sneak preview!

Project Reference: 

English below

Zoals ik vorige week al aangaf zou het weekend een bijzonder weekend worden, en dat is het ook geweest!

Ik bezocht mijn familie en ben ook bij ome Marc, tante Suzanne, Ties en Coen op 

 

bezoek geweest. Maar ik was niet de enige die bij hen op bezoek zou komen. Ik heb dit weekend hele speciale mensen mogen ontmoeten. Annabel en Ross kwamen helemaal uit Schotland om mijn oom en tante te kunnen bezoeken. Zij hadden ook een kindje met het Bohring Opitz Syndroom: Jackson. 

 

Helaas is Jackson vorig jaar op 7 jarige leeftijd overleden. 

 

Het was dus erg bijzonder om samen met deze mensen te zijn en vooral voor Annabel en Ross 

was het erg fijn en ook emotioneel om Coen weer te zien. Zij herkennen heel veel van Jackson in Coen en het was dan ook een erg mooi moment om te zien hoe Annabel mijn neefje vasthield en knuffelde. Ik heb met Annabel gesproken over Jackson en over het Bohring Opitz Syndroom en heb dit gefilmd. 

Volgende week zal dit interview online geplaatst worden!

 

Op zondag kwam er meer bezoek bij. Sünne en haar prachtige kinderen uit Haarlem sloten zich aan bij een wandeling in het park. Sünne en haar man Rob hebben hun oudste zoontje Okke verloren aan het Bohring Opitz Syndroom.

Sünne vertelt daar kort iets over en deelt ook haar ultieme geluksmoment, deze video zal binnenkort ook online komen. 

Omdat er maar zo weinig kinderen bekend zijn met dit syndroom, is het des te bijzonder dat er hier drie gezinnen samen waren dit weekend.

In deze sneak preview (klik hier) kunnen jullie alvast een blik werpen op deze prachtige mensen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last week, I mentioned that this weekend would be a very special weekend, and it was!

I visited my family and I also spent time with my uncle and aunt, Marc and Suzanne, and cousins Ties and Coen. However, I wasn't the only guest. This weekend I had the opportunity to meet some beautiful people. Annabel and Ross came all the way from Scotland to visit my uncle and aunt. They had a son with the Bohring Opitz Syndrome as well: Jackson.

 

Unfortunately, Jackson passed away last year at the age of 7. 

 

 

 

 

Therefore it was very special to be with these people and especially for Annabel and Ross it was very nice and emotional to see Coen. They recognize a lot from Jackson in Coen and it was a very beautiful moment to see Annabel holding and cuddling my little guy. I had a little chat with Annabel about Jackson and about the Bohring Opitz Syndrome and filmed this. Next week this interview will be posted online! 

 

On Sunday we had even more visitors. Sünne and her gorgeous kids came from Haarlem to meet us and have a walk through the park. Sünne and her husband Rob lost their oldest son Okke to the Bohring Opitz Syndrome. Sünne en haar man Rob hebben hun oudste zoontje Okke verloren aan het Bohring Opitz Syndroom.

Sünne shares a little bit of her story with us and tells her moment of happiness, this video will be posted soon. Because there are only so little children known with this syndrome, it's even more special that these three families were together. 

 

In this sneak preview (click here) you can already meet these lovely people.

 

Don't e-mail the supporters: