Oerrituelen

Dierbare vrienden/supporters/donateurs van WildGeraas 2.0, Reizen met de Duivel

 

De teller is weer gaan lopen. We hebben nog 3 dagen te gaan tot 5 december en een week tot het eind van de Crowdfund actie. We staan op dit moment op 58 % van het streefbedrag om te slagen: € 8.711,-. We werken er hard aan, door via e-mails en social media veel mensen te informeren over deze film die belangrijke bijdrage levert opdat Zwarte Piet niet geslachtofferd wordt, maar behouden blijft. Er kan in een week nog veel gebeuren.

 

We hebben al veel gefilmd wat niet WildGeraas 1.0 zit.

Bij voorbeeld Morris dansers in Wales, een Keltisch gebruik van zwartgeschminkte mannen en vrouwen, dat al eeuwen en eeuwen bestaat. Ook interviews met de spelers waarin ze vertellen dat ook hun ritueel ook onder druk staat, hoe ze daarmee omgaan en daarover typisch Engels onderkoeld informatie te geven, waarmee ze eventuele weerstand wegnemen. Hun Minister van Cultuur heeft zich achter het gebruik geschaard.

Het wordt daar gecombineerd met een als paard geklede man met een echte paradeschedel die de huizen langs gaat om gedichten voor te dragen, wat mogelijk verwijst naar het paard van Sint Nicolaas of Wodan. Germaanse en Keltische gebruiken raakten er vermengd.

We filmden in midden Engeland mannen met hertengeweien, welke door de wetenschap op minstens 1000 jaar oud gedateerd zijn en één dag per jaar de Sint Nicolaaskerk mogen verlaten voor deze heidense processie. Dat  gebruik verwijst op z’n beurt naar rotstekeningen in de Dordogne uit de laatste ijstijd. En ook daar willen we filmen, met mensen die er verstand van hebben erbij.

En we filmden Grieks Dionysche taferelen op Sardinië die verwijzen naar die oudere perioden toen de Europeanen nog jagers en krijgers te paard waren. De aarde wordt daar jaarlijks bevrucht met bloed. Dit verwijst op z’n beurt naar een zeer oude cultus waarin mannen zich met vet roet insmeerden om daarmee dorpsgenoten te ‘besmetten’, op magische wijze geluk over te dragen en ze zo nieuwjaar te wensen. Roet brengt namelijk geluk.

 

We hebben u beloofd locaties te noemen die op ons verlanglijstje staan.

We willen Italiaanse deskundigen interviewen die ons vertellen waarom veel van deze tradities te maken hebben met Sint Nicolaas, in midden Italië en Andalusië filmen hoe baby’s gezegend worden door met roet ingesmeerde duivels, baby’s die zelf ook roetvegen krijgen.

En als het lukt, gaan we naar Rusland waar mensen in de zomer onder de wortels van een boom door kruipen, een letterlijk bezoek aan de onderwereld, ter ere van Sint Nicolaas die in dat land nog een megaster is. Een botje van de Sint is deze zomer door Poetin gezegend, door tussenkomst van de Paus.

En we gaan naar Tsjechië, waar een oervorm van Sinterklaas optreedt in het Reuzengebergte met naast hem een zwartgeschminkte ‘duivel’, een bok in mensengedaante. Die ’Sint’ lijkt sterk  op de Russische kerstman Ded Moroz, maar ook op de Perzisch/Iraanse Firooz en Amoo Norooz, wat Indo Europese wortels van ons Sinterklaasfeest suggereert en samen met andere gegevens bewijst.

Er is nog veel meer, maar dan wordt de lijst te lang. Als alles meezit, gaan we ook met een drone ‘Sinterklaas’processies in bergdorpen filmen. 

 

Dit weekend wordt in alle opzichten beslissend. Of de crowdfund gaat slagen, de ‘discussie’ zal uitdoven, de hetze tegen Zwarte Piet stopt, dit oer/archetype behouden blijft en op den duur niet geslachtofferd wordt.

 

We hebben vooral u nodig. Vertel uw vrienden en kennissen, zegt het voort vertel ze over de nieuwe documentaire op www.wildgeraasdefilm.nl die de uiterste sporen onderzoekt. Opwaarderen van de donatie kan ook, met hogere reward/beloning.

 

Lees ook de 12 punten ‘Nepnieuws over Zwarte Piet’ en in de volgende update .

Don't e-mail the supporters: 

Comments

markjohn123123_743463's picture

how do i Mp3 Download 

mywifiextextender_744394's picture

Mywifiext local allows you a technical support in united states to extend the present wifi network for mywifiext setup or New extender setup. Call us on 1-866-988-8965 for the step to step guide for the installlation.

mywifiextllc_744406's picture

Extender.linksys.com page will take you to the Linksys Extender Setup page so that you can have your New Extender Setup.
 

kofome8095_745038's picture

Did you enjoy delicious pork ribs, chicken and beef or anything: <a href="https://cinecrowd.com/https://surveyprize.net/suntrust-credit-card-activation/"> Stein Mart Customer Experience Survey </a>

markjohn123123_743463's picture

what is hotmail.com.

jmiller's picture

You can take the customer Survey to help them to make an improvement to their service and get $5 Off $25 Coupon. 

ss7421384_740687's picture


We are the best Netgear Genie Login or wifi extender setup service providers who provides various kinds of WiFi setup services. If you face any trouble while Netgear Router setup or Routerlogin-net then you can contact our experienced experts for instant help.

mepsekisto_745746's picture

mywifiext a one stop solution shop for all your queries related to Netgear WiFi Extender Setup and Netgear Login issues. Get in touch will the leading technical experts, who are eager to provide you with the best assistance for Netgear WiFi Extender 24*7. Just dial to our toll-free number +1-888-961-4011 for Netgear mywifiext login solutions

serzumikna_745767's picture

netgear router login is available for those user who really wants help in case of netgear extender and router problems. Our third party technical service team available for instant help. Get in touch with us for emergency help visit routerlogin net

parkson_745799's picture

QuickPayPortal is one of the best options for the people and especially for patients who wish to get rid of waiting in the long queues to clear their medical bills. The <a href="https://cinecrowd.com/https://quickpayportal.red">quickpayportal</a> is very easy to Pay the Medical Bill using the quickpay Code.

markjohn123123_743463's picture
markjohn123123_743463's picture

what is 
outlook login

martdutt_746540's picture

Biotox Gold is one supplement that has proven to be a game-changer in the field. This supplement helps you lose weight by means of triggering. The Biotox Gold supplement mainly focuses on targeting a particular hormone in your body. Check this Biotox Gold Reviews before use.  

sacara1edric_746595's picture

Best Solitaire Games: Freecell, Yokun, Spades!

kritika.gupta0909_747945's picture
markjohn123123_743463's picture
harperchelsea144_748402's picture

Wow, such an awesome blog you have written there and you and I get exactly what information I am looking for, in the third paragraph you put amazing effort to explain the theme of the content. As a content writer, I can understand efforts because when students ask me for zara case study, I do the same.

mygeekshelp_748447's picture

 

  • are you using facebook on your iphone or pc and photos not loading properly on it? then read these steps to fix facebook newsfeed not loading problem.
     
Sêhârr Khâñ's picture

hotmail.com is the best

birdvan_748614's picture

Kroger Express HR is used to help them recruit new workers and representatives at sales points across the country. Also, with expansion every two months, more workers are needed and sometimes even replacement workers are needed. To access your Kroger details, you must visit ess.kroger.com to access the account.  https://krogerfeedback.ninja/express-hr/

halesscott01_749043's picture

In case you are having the issues with the extender setups then there is no need to worry because mywifeixt.net is always there to provide you with the top-notch solutions in this particular field. We also have the best professional team who will solve all your queries very efficiently. You can contact us on our toll-free number 1-804-999-8779 to solve all your issues. mywifiext

peteralex39899_749130's picture

Suffering from bad internet connection or dead zone network at your home or work place? Then, boost up your existing wifi range with mywifiext.net and connect every corner of your house with house with Netgear EX3700 Setup by increasing the network range and reduce the ration of interference . Our technicians are there to help you 24/7, dial our toll-free number 8008272055 to contact.

Netgear extender setup

192.168.1.250

benwat_749121's picture

Twitch TV is a streaming platform for gamers. Twitch TV broadcast gameplay videos as well as live gameplay over the server. Create an account you can either do this by going to the twitch.tv activate and then create an account or you can download the application from the official website and then create the account. 

stuartkemp12_749389's picture

Having a consistent flow of water to your business is essential, but many businesses are paying unnecessarily high prices for their supply. The recent opening of the market means that many businesses are unaware of the range of deals that are out there and paying high prices as a result.

Switching might be able to reduce your business costs, but the lack of information out there makes it hard to know what to look for. This guide has been designed to tell you all there is to know about your business water and sewage services.

albertmort06_749607's picture

I am really glad that I got the chance to come across this post. If you find any difficulty accessing mywifiext net login web page? Then get in touch with our experts through our toll-free number or chat with us anytime.

ampedwirelesslogin_750440's picture

if you want to increase the wifi connection range so just tap on the given word: Amped wireless extender setup

setupmywifiextnetus_750695's picture

If you want to increase the range of wifi connections then the <a href="https://cinecrowd.com/https:setupmywifiextnet.us/>Netgear extender setup</a> is the best. We provide 24/7 technical support  and the users are welcome to take help from us 

wefercap_751032's picture

Peryourhealth is medical billing portal. It provides patients secure access to their account. You can use peryourhealth.com to pay medical bills online. Peryourhealth may be a popular and trusted method to save lots of oneself from such agony. it's a time-saving and cashless billing platform. https://peryourhealth.fun

wefercap_751032's picture

Get the latest tech news and tricks which rules the technology. We deal with all the modern tips and tricks. TechRulz is safe to browse. Techrulz Has Been On A Single-Minded Mission To Provide Readers With The Top Of Shelf News And Updates On Whats Happening In and Around the World.  https://www.techrulz.com

thinkorion_751799's picture

I would like to ask you a question. Are you interested in
increasing the quality and quantity the people coming onto
your website, without having to directly pay for it? Yes?
Well this is what SEO is all about.

Saas Marketing Agency

We are the best Saas SEO Marketing Service Provider in Canada

Stev smith's picture

Power up your existing wifi with Linksys Extender Setup. Visit our website and know about it.

paws.doc.usa_752263's picture

Pawsdoc is an online community for dog and cat lovers.
Our mission is to make your pets happy and offer the best products and information to support their health.

 

why is my cat not eating

why is my dog shaking

paws.doc.usa_752263's picture
setupmywifiextnetus_750695's picture

If a user wants better enhancement of wifi connection so they Just Need Netgear EX6150 Setup  And as well as it also helps in streaming Videos and playing gaming consoles

octaseusa_752370's picture

OctaSecurity is cyber security consulting in creating a robust line of defense at every possible level in the field of cyber security.

Technological advancements and interconnected business ecosystems has increased the exposure to cyber-attacks. Octa Security aims to digitally shield the cyberspace by offering various best in class services with our Eight (Octa) level of Pentesting.

With decades of combined experience, thousands hours of live Pen-testing, and aim to provide best-in-class services to our clients, we harness our highly skilled and certified pen testers to secure organizations and their assets.

OctaSecurity is an offensive security firm that educates clients, identifies security risks, helps in taking informed & intelligent business decisions, and enables you to reduce the attack surface digitally, physically, and socially."

top cybersecurity companies

peteralex39899_749130's picture

Thanks For Sharing the information.

If you ever suffers from bad connectivity of your internet connection or have dead zone network in your home or work place area. Go with mywifiext setup to solve your internet problem.

coolwords39_747879's picture

On our site, we share various types of health-related information that include Popeyes Hours

 

Panera Hours

 

Joann Fabrics Hours

 

Panda Express Hours

coolwords39_747879's picture

On Our site, we share Various types of Celebrity related information Lukas Gage

 

Tanaya Beatty 

 

Logan Miller 

coolwords39_747879's picture

We share information about different types of celebrity-related information that includes

Info 1

info 2

info 3

info 4

info 5

info 6

Info 7

Info 8

Info 9

info 10

info 11

info 12

info 13

info 14

info 15

loxiley219_753955's picture

I am having an issue with my hotmail login account please help me out!

Stev smith's picture

There are some of the best platforms from where you can extend the range of your existing wifi network. Linksys extender setup is one of them, which also provides you the free setup service for your extender. So, to take the benefits, go for it.

geeksscan2_754288's picture

Vulkan Run Time Libraries is an essential component for the operation of your graphics card Vulkan RunTime Libraries is compatible with most graphics cards from Nvidia, Intel and AMD. So it is very likely that it appeared on your computer when you updated the graphics drivers. It is also possible that it installed alongside a video game, based on Vulkan. The Function of vulkan's Allows to Communicate by video games

 

weeasytech_754430's picture

Thanks for sharing this info.
You can find more surveys and promos online such as PandoraListens or Lowes.com Survey

jameswoods2124_754552's picture

Facing issues while accessing mywifiext net  web page? We are here with a fix. Check your Netgear extender Setup connectivity to the router.

kevinwayne1126_754553's picture

The complete Amazon Alexa app process is divided into 4 sections. If at any part or step, you face any kind of difficulty? Then get in touch with us through our live chat support.

kedemo_754907's picture

I must say that hotmail do provide some amazing services. Please do try it out!

tprepeater_754913's picture

The TL-WA850RE V6 EXTENDER Setup has a lot of great features and can easily be mounted on the wall by the user. You can easily expand the coverage area. It has an ethernet port so that the user can connect several devices to it, as well as an LED control panel.For more information visit tplinkrepeater.net 
 

Pages