Zwartgemaakt komt eraan

Project Reference: 

De realisatie van de film Zwartgemaakt vordert gestaag. Alles begon dertig jaar geleden als een zoektocht naar de oorsprong van een zeer belangrijk cultureel erfgoed als het Sinterklaasfeest in een groot aantal Europese landen, waarbij als een soort bijvangst/spin off duidelijk werd dat de figuur die tegenwoordig Zwarte Piet genoemd wordt niet uit racistische motieven is ontstaan en ook geen racistische wortels heeft. Vorig jaar besloten we in te haken op de Zwarte Piet-discussie met de documentaire Zwartgemaakt van 52 minuten. Deze werd geweigerd werd door de Nederlandse omroepen. De planning bleek al te zijn gemaakt.

Na de afronding van de crowdfunding hebben we nieuwe opnamen gemaakt, is aan een ruwe montage gewerkt, maakten we opnamen van een vrijwel onbekende Sinterklaasrite op een Duits waddeneiland en hadden we interviews met deskundigen en ervaringsdeskundigen. Voor de komende maanden zijn meer opnamen met wetenschappers gepland en als het meezit ook van een zeer oude Italiaanse rite waarin de gezichten zwartgemaakt worden met roet. Daarna volgt een definitieve montage en nabewerkings-fase. De omroepen zullen opnieuw benaderd worden.

Vriendelijke groet,

Arnold-Jan Scheer

Don't e-mail the supporters: 

Comments

mekoj44315_737749's picture

Thanks for taking the time to discuss this, I feel strongly about it and love learning more on this topic. If possible, as you gain expertise, would you mind updating your blog with extra information? It is extremely helpful for me. https://royalcbd.com/shop/

mekoj44315_737749's picture

very interesting post.this is my first time visit here.i found so mmany interesting stuff in your blog especially its discussion..thanks for the post! best CBD oil for sleep

Hasnain Khatri's picture

I was very impressed by this post, this site has always been pleasant news Thank you very much for such an interesting post, and I meet them more often then I visited this site. best DUI attorney in Lexington Kentucky

Hasnain Khatri's picture

I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore, I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. Mt. Lebanon-PA Roofers

Hasnain Khatri's picture

I love significantly your own post! I look at all post is great. I discovered your personal content using bing search. Discover my webpage is a great one as you.I work to create several content this post. Once more you can thank you and keep it create! Enjoy! Industrial Cleaning Company

Hasnain Khatri's picture

It turns out that even the hottest port has a few places where you can get off the beaten path. Here are some recommendations that will make you feel like you're in the know หวยลาวออนไลน์

mekoj44315_737749's picture

Hey, this day is too much good for me, since this time I am reading this enormous informative article here at my home. Thanks a lot for massive hard work. gtx 1080 ti mining ethereum

fojaleh434_734987's picture

I really like your blog. Great article. It's most evident, people should learn before they are able to Offer

fojaleh434_734987's picture

definately enjoy every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff of your blog a must read blog! Ghana Gospel Radio

fojaleh434_734987's picture

Interesting topic for a blog. I have been searching the Internet for fun and came upon your website. Fabulous post. Thanks a ton for sharing your knowledge! It is great to see that some people still put in an effort into managing their websites. I'll be sure to check back again real soon. aortic surgery

fojaleh434_734987's picture

For a long time me & my friend were searching for informative blogs, but now I am on the right place guys, you have made a room in my heart! vaping Australia

jessbean321_746926's picture

Thank you very much for such an interesting post, and I meet them more often then I visited this site. I  impressed by this post, this site has always been pleasant news burke and wills double swag

fojaleh434_734987's picture

You guardians do an astounding web diary, and have some unfathomable substance. Continue doing extraordinary. jadescape showflat

mekoj44315_737749's picture

Thank you because you have been willing to share information with us. we will always appreciate all you have done here because I know you are very concerned with our. forett at bukit timah condo