Nog 1 week te gaan en er moet nog veel gebeuren

Project Reference: 

Lieve supporters,

We hebben nog één week te gaan en er moet nog heel veel gebeuren, willen we het doelbedrag gaan halen. De afgelopen weken hebben we jullie hartverwarmende support ontvangen, jullie vertrouwen en enthousiasme over deze documentaire, die er hoe dan ook gaat komen! Een publiek bereiken is niet makkelijk, maar we weten dat het publiek er wel degelijk is! Daarom gaan we dóór, met onze passie, liefde en enthousiasme voor het vertellen van inspirerende verhalen die je aan het denken zet over de invloed die je hebt op je eigen geluk, je persoonlijke ontwikkeling en daarmee ook het geluk van anderen. Wij werken vanuit ons hart, willen schoonheid en inspiratie overbrengen en trouw zijn aan onze integriteit. We weten niet wat er de komende week gaat gebeuren, of we het gaan halen of niet. Maar we zullen doorgaan! En zorgen dat deze documentaire uiteindelijk voor iedereen gratis online te zien is, zodat iedereen, arm of rijk, gelukkig of ongelukkig, deze mooie beelden en inspiratie over hoe je gelukkig(er) kunt worden kan omarmen! En intussen..... werken we aan een mooie verrassing voor jullie komende week..... ;-)

Ik wens jullie allemaal een heel fijn, warm weekend met her en der een vleugje geluk!

Liefs, Nellie

PS: Jij kunt ons helpen om de resterende 75% binnen te halen door al je vrienden, familie, collega's en kennissen te laten weten dat jij deze zoektocht naar geluk steunt!

------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENG: One week to go and there's still a lot that needs to happen

Dear supporters,

We've got one week to go and there's still a lot of support necessary for us to be able to reach the target amount! The past couple of weeks we recieven your heartwarming support, your trust and enthusiasm about this documentary, which will be made either way!Reaching a public is not easy, but we know there definitely is a public! That's why we go on, with our passion, love and enthusiasm for sharing inspiring stories that make you think about the influence you have on your own happiness, your personal development and therefore the happiness of others. We work from our hearts, want to convey beauty and inspiration and be loyal to our integrity. We don't know what the next week will bring us, if we'll make it or not on Cinecrowd. But wel will go on! And make sure that this documentary film will finally be free available to everyone online, so that everyone, rich or poor, unhappy or happy, can embrace these beautiful images and inspiration on how you can become happy (-ier)! And for the coming week... We've still got a nice surprise for you all coming up... ;-)

I wish you all a warm and cosy weekend with here and there a touch of happiness,

Love, Nellie

PS: You can help us to collect the remaining 75% by telling all your friends, family, colleagues and acquaintances that you supported this search for happiness!

Don't e-mail the supporters: 

Comments

dopece1104_750442's picture

Thanks for picking out the time to discuss this, I feel great about it and love studying more on this topic. It is extremely helpful for me. Thanks for such a valuable help again. best pre workout for women

famox85276_757125's picture

To build an improved business, in the same way looking after other businesses will even end in developing a better business,saitebi ge both theirs and yours.