Making a documentary = making new friends

Project Reference: 

English below

 

Al eerder kondigde ik aan dat ik een weekend mijn familie zou bezoeken en dat daar dan ook bijzondere gasten zouden komen. In een eerdere update heb ik al verteld over dit fijne en mooie weekend. Dit is het moment waarop jullie allemaal hebben gewacht... Ik interviewde Annabel Bromley. Een schat van een vrouw en moeder van Jackson. Helaas hebben wij Jackson nooit mogen ontmoeten. Hij overleed vorig jaar op 7 jarige leeftijd door Bohring Opitz Syndroom. Toch heb ik het gevoel dat ik Jackson een beetje ken na dit bijzondere weekend. Ik sprak met Annabel over hem, over Coen, over het Bohring Opitz Syndroom en over deze documentaire. Bekijk de video hier!

 

 

Earlier I made the big announcement that I was visiting my family over the weekend and that there would be special guests. In an earlier update I told you about this nice and beautiful weekend. This is the moment you've been waiting for...  I interviewed Annabel Bromley. A lovely woman and mother of Jackson. Unfortunately we never got to meet Jackson. He passed away last year at the age of 7 because of Bohring Opitz Syndrome. However, I have the feeling that, after this special weekend, I got to know Jackson a little bit. I spoke to Annabel about him, about Coen, about the Bohring Opitz Syndrome and about this documentary. Watch the video here!

 

 

Don't e-mail the supporters: