Een oprechte dank aan iedereen! A sincere thanks to everyone!

Project Reference: 

English text below.

Beste supporters

Ik wil jullie allemaal één voor één bedanken voor jullie steun. We zijn een goede week ver & hebben reeds 69% van het streefbedrag opgehaald. Dit natuurlijk allemaal dankzij jullie. Los van mijn oprechte dank & de rewards die jullie in de plaats terugkrijgen weet ik niet goed hoe ik jullie nog moet bedanken. Ik kijk er alvast naar uit om jullie allemaal te mogen verwelkomen op de première die op 29 november 2019 zal doorgaan op de C-Mine in Genk. Verdere communicatie omtrent de première volgt uiteraard nog. Je kan natuurlijk via de Facebook pagina van de documentaire en/of via mijn persoonlijke Instagram alles op de voet volgen. 

We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Daarom zou ik jullie allen om één laatste gunst willen vragen. En dat is om de crowdfunding eventueel nog eens te delen op sociale media of door te sturen aan personen waarvan jullie denken dat deze eventueel wel willen steunen (of alvast een ticket willen kopen om de première bij te wonen). Wederom, voel je vrij om dit al dan niet te doen. 

Hartelijk bedankt!

Mocht je in de tussentijd met vragen, opmerkingen of suggesties zitten, please let me know! 

Groeten, 

Jorgo

ENGLISH:

Dear supporters

I want to thank you all one by one for your support. We started a good week ago & have already collected 69% of the target amount. All of this obviously thanks to you. Apart from my sincere thanks & the rewards that you will receive, I am not sure how to thank you further more. I look forward to welcoming you all to the premiere that will take place on November 29, 2019 at the C-Mine in Genk. Further communication regarding the premiere will follow of course. You can follow everything closely via the Facebook page of the documentary and / or via my personal Instagram.

We are almost there, but not quite yet. That's why I would like to ask you all for one last favor. And that is to share the crowdfunding one more time on social media or to send it to people you might think that they want to support this documentary (or already those who might want to buy a ticket to attend the premiere). Again, feel free to do this or not.

Thank you!

If you have any questions, comments or suggestions in the meantime, please let me know!

Best regards,

Jorgo

Don't e-mail the supporters: