Dincolo

Dincolo
A Short film by Luca Peres-Bota
Crowdfunding teaser: 
funded project
201
101%
€3.030
donated of €3.000
0
days to go
39
supporters

Project Information

About the project
LOCKLINEBogdan's life is thrown into chaos when he gets awful news concerning his family back home in Romania.

Bine ati venit la crowdfunding-ul filmului ‘Dincolo’. Toate informatiile despre acest proiect, pe care il puteti sprijini sunt prezentate mai jos.

Genul

Drama Sociala

POVESTEA

Bogdan  e un tanar roman care vine în Belgia pentru a munci într-un restaurant unde vărul lui, Ovidiu, i-a găsit o slujbă. Pentru a-și susține soția și copilul rămași în țara, Bogdan le trimite regulat bani. Într-o zi , el primește un apel cu vești ingrijoratoare care îl fac sa reacționeze violent la locul de munca, riscand sa își piardă slujba și posibilitatea de a asigura ajutorul pentru propria familie.

INTENTIA

Trăim vremuri foarte complicate. Cei mai mulți dintre noi suntem blocați în interior, ceea ce ne-a înstrăinat de realitatea brutală pe care o trăiesc mulți. Odată cu criza corona, se pare că lumea a uitat de migranți în timp ce ei suferă cel mai mult în acest moment. Această poveste este despre lupta lucrătorilor cu venituri mici dintr-o țară străină. Pentru că este vorba despre imigranții români, acest film va fi personal și intim. Cadrul poveștii este specific, dar marea întrebare a filmului este universala: Pana unde poate merge cineva pentru familia lui?

STILUL

Această poveste are nevoie de o abordare realistă. Ceea ce vom vedea și auzi este o realitate aspră dar onestă. Inspirația pentru această alegere sunt filmele fraților D'ardennes care au făcut istorie cu filmele lor realiste sociale despre Belgia în ultimii 20 de ani. Abordarea este esențială pentru ca acest film să rezoneze cu cât mai multe persoane posibil.

BUGET

Costurile unei producții de film cresc foarte repede. O mare parte din acestea sunt costurile de producție care acoperă distribuția și echipajul, dar și închirierea camerei și a materialelor de iluminat. Pe lângă aceasta, există o altă mare parte din buget, care este cheltuită pentru transportul echipajului și materialelor. Diagrama de mai jos descrie costurile. În calitate de studenți suntem responsabili de intocmirea/ elaborarea bugetului și găsirea diverselor modalități de acoperire a acestuia. O parte din bugetul nostru este asigurat din diverse surse, dar cu siguranță încă nu ne-am atins obiectivul. Acesta este motivul pentru care avem nevoie de ajutorul TĂU cu acest crowdfunding pentru a completa bugetul necesar.

Welcome to the crowdfunding of the graduation film 'DINCOLO'. Below you'll find all the information about this project which YOU  can support.

GENRE

Sociale drama/slice of life

PITCH

Bogdan is a Romanian immigrant who with the help of his older cousin, Ovi, gets a job in a restaurant in Belgium. This way he can provide some financial stability for his newborn child and girlfriend who still live in Romania.  But while on the job he gets a phone call from Romania with awful news. Because of this phone call a chaos erupts in Bogdan's life. On top of all, he risks losing his job which brings a cloud of uncertainty over his family's future.

INTENTION

We live in very complicated times. Most of us are locked inside which has alienated us from the brutal reality that many live. With the dawn of the Coronacrisis, it seems that the world has forgotten about the migrants while they are suffering most in this moment.  This story is about the struggle of the low-income worker in a foreign country. Because it's about Romanian immigrants this film will have a personal and intimate feel to it. The setting of the story is specific but the big question of the film is a relatable one:  How far will one go for his family?

STYLE

This story needs a realistic approach.  What we will see and hear is a harsh yet honest reality.  The inspiration for this choice are the films of the D'ardennes brothers which have made history with their social realist films about Belgium in the last 20 years. The approach is key in making this film resonate with as many people possible.

BUDGET

The costs of a film production mounts up really fast. A large part of that are the production costs which cover cast and crew but also the rental of camera and lighting material. Besides that there is another large part of the budget, which is spent on the transportation of the crew and the materials. The diagram below describes the cost. As students we are responsible for financing of the budget, and finding various ways to cover its  budget. A part of our budget is covered by various sources. But we have certainly not achieved our goal yet. This is why we need YOUR help with this crowdfunding to top up our budget!

 

 

Quote that inspired the maker

You can never go too far when you can’t come back home again
Kirk Franklin
This project was successfully funded on 14-06-2020

Fund Project