Definitieve publicatiedatum / Definitive publication date

Project Reference: 

 

Beste/ Dear supporters,

De laatste maanden hebben we hard gewerkt aan de edit van de film. Ook hebben we afspraken gemaakt over de muziek van de film en de vormgeving van het boek. En niet onbelangrijk: we hebben de publicatiedatum vastgelegd op september 2016. U ontvangt uw gekozen beloning direct na de publicatie.

During the past few months, we have worked intensively on the edit of the film. Next to that, we have made decisions about the music for the film and the graphic design of the book. Not unimportant: we have fixed the publication date on September 2016. Right after the publication, you will receive your chosen reward. 

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen op onze website en op Facebook. / Stay updated about the project on our website and on Facebook.

Paul van der Stap & Elisa Veini

Don't e-mail the supporters: