Een dankwoord aan onze donateurs! - A thank you to our funders!

Project Reference: 
Update: 

(English below)

Lieve donateurs, 

Met vreugde kunnen we jullie mededelen dat ons project succesvol gefund is! We zijn zelfs over ons streefbedrag heen gegaan, wat heel erg fijn is, want ons daadwerkelijke budget lag hoger dan het beoogde CineCrowd bedrag. 

Wij zijn ontzettend dankbaar voor iedereen die ons gesteund heeft, of dit nu met een 'klein' of groot bedrag is. Het betekent heel veel voor ons dat mensen in onze film geloven en hem gerealiseerd willen zien worden. Wij nemen jullie steun niet voor lief, en zullen heel hard werken om een mooie en effectieve film te realiseren.

Graag willen we ook de organisaties bedanken die ons project in the spotlight hebben gezet: Emancipator, Doetank PEER, Fonds Slachtofferhulp en Rutgers. Rutgers heeft ons tevens financieel kunnen ondersteunen, waar we erg dankbaar voor zijn. 

Ook willen we graag één individu in het bijzonder bedanken, die een grote rol heeft gespeeld in het mogelijk maken van deze film. Zijn naam is Louis Verschoor, hij is een goede vriend van de regisseurs met een hart van goud, en is één van onze hoofdsponsors. Hij is tevens een zeer getalenteerde kunstenaar en schrijver. Dankjewel Louis, we zijn je heel erg dankbaar en kunnen je niet genoeg bedanken!

Ook willen we alle deelnemende kunstenaars bedanken die hebben bijgedragen aan ons ansichtkaarten project. 

Nu is het zaak om de film te maken, uiteraard! De voorbereidingen gaan voorspoedig, en over iets meer dan twee weken beginnen de opnames! We hebben er ontzettend veel zin in!

We zullen jullie vanaf nu wat vaker updates wbt de realisatie van de film sturen, dat is er de afgelopen weken wat bij ingeschoten, door de grote drukte van de campagne en pre-productie. Ook kunnen jullie ons op Facebook volgen, op deze pagina: https://www.facebook.com/EenGoeieJongen/

Wat betreft de rewards: Wij zullen beginnen de rewards die mogelijk zijn naar jullie te versturen nadat we klaar zijn met het filmen van de film. Dit zal ongeveer begin juli zijn. Rewards met betrekking tot het eindproduct, zoals een link naar de film en kaartjes voor de premiere, kunnen we natuurlijk pas verstrekken als de film klaar is. We hopen de film klaar te hebben in augustus. We houden jullie op de hoogte!

Tot snel en nogmaals,

heel erg bedankt!!!

Liefs,

De crew van ‘Een Goeie Jongen’

———

 

Dear funders,

We’re happy to tell you our project has been successfully funded! We even went over our target, which is fortunate, because our total budget is higher than the amount we’ve asked for on CineCrowd.

We’re very grateful for everyone who supported us, whether this was with a ‘small’ or big amount. It means a lot to us that there’s people who believe in our film and want to see it realised. We don’t take your support for granted, and will work very hard to realise a beautiful and effective film. 

We also would like to thank the organisations that put our project in the spotlight: Emancipator, Doetank PEER, Fonds Slachtofferhulp and Rutgers. Rutgers has also financially supported us, for which we’re very grateful. 

Also, we would like to thank one individual in particular, who played a big role in making the realisation of this film possible. His name is Louis Verschoor, he’s a good friend of the directors with a heart of gold, and is one of our main sponsors. He’s also a very talented artist and writer. Thank you Louis, we’re very grateful for your support and can't thank you enough!

We’d also like to thank the artists that contributed to our postcard project. 

Now it’s important of course to make the film! The preparations are going well and a little over twee weeks we start filming! We’re looking forward to it and are very excited!

We’ll from now on keep you more up to date on the progress of our project, the past weeks we unfortunately weren’t able to do that very often because we were so busy with the campaign and pre-production. You can also follow us on Facebook, to stay up to date! You’ll find our page here: https://www.facebook.com/EenGoeieJongen/

With regards to the rewards: After the shooting of the film we’ll start sending the rewards out that are ready (we’ll be finished filming by the beginning of July). Of course rewards like a link to the film, tickets to the premiere and others can only be send out when the film is done. We aim to have the film finished in August. We’ll keep you posted!

For now, speak to you soon, and again,

thank you all so much!

 

Love,

The crew of ‘A Nice Guy’/‘Een Goeie Jongen’ 

Stuur geen mail naar mijn funders: