Crew

Crew

Anne Houwing

Zakelijk leider sinds april 2018. Anne ziet haar aanstelling als een unieke kans. “Het trackrecord van CineCrowd is indrukwekkend. De organisatie heeft de afgelopen jaren laten zien dat crowdfunding veel meer is dan een alternatieve manier van financiering. Het is een beproefde methode om publiek en filmmakers aan elkaar te verbinden en de zichtbaarheid en het draagvlak van film te vergroten. Het is mijn ambitie om samen met het team van CineCrowd crowdfunding uit te bouwen tot gangbaar instrument voor filmmakers in alle stadia van hun ontwikkeling.” 

Floris Parlevliet

De artistiek leider van CineCrowd begon dit avontuur vanwege zijn idee voor een korte film. Zojuist afgestudeerd aan de HKU met de prijs voor beste studentenfilm in zijn zak wilde hij snel meer; dit werd de korte film Morgen is Alles Beter & de start van CineCrowd.

Jeltje Hillen

Jeltje werkt sinds november 2014 bij CineCrowd en is Head of Projects. Ze is verantwoordelijk voor het begeleiden van de filmmakers. 

Bestuur

Edgar Witteveen

Sinds medio 2017 is Edgar als penningmeester bij CineCrowd betrokken. Hij kent CineCrowd via Gamila, voor wie hij de financiële administratie verzorgde bij Binger Filmlab.Sinds 2013 is Edgar namelijk eigenaar van Count@, een kleinschalig financieel-administratieve dienstverlener met klanten uit de culturele en creatieve sector. En dan vooral uit de film- en theaterwereld. Zodoende sluit CineCrowd goed aan bij zijn werkveld, waarin hij zich graag inzet voor filmmakers.

Gamila Ylstra

Gamila Ylstra is onafhankelijk projectleider en bestuurder in de film – en media sector. Tot 2016 was zij directeur van de internationale talentontwikkelingsorganisatie Binger Filmlab. Daarvoor was zij ondermeer projectleider Digitalisering Bioscopen (CinemaDigitaal), programmaleider TV van publieke omroep NPS , directeur Film Investeerders Nederland (Fine BV) en werkte zij als projectleider Film op het ministerie van Economische zaken en als Hoofd Afdeling Film van het ministerie van OCW. Gamila is bestuurslid van distributeur Cinema Delicatessen en diverse Collectieve Beheersorganisaties voor producenten. Zij vertegenwoordigt de Filmproducenten Nederland (FPN) in het Abraham Tuschinski Fonds en het platform Creatieve Media Industrie (PCMI) in de antipiraterij stichting Brein. Voorheen was zij o.m. bestuurslid van het Mediafonds en lid van de Adviesraad van Het Nederlands Filmfestival.

 

Roel van de Weijer

De founder en adviseur van CineCrowd. Idolaat van films besloot hij samen met Floris om een korte film te maken. Bij gebrek aan alternatieve vormen van financiering zette hij CineCrowd op. De korte film is er gekomen maar CineCrowd heeft inmiddels ook aan de wieg gestaan van tientallen andere producties.