AURORA in het nieuws!

Project Reference: 

Beste allemaal,

We zijn nog maar 2 dagen onderweg en so far so good!

Het wordt massaal gedeeld (waarvoor dank aan iedereen!), de rewards vinden gretig aftrek én de landelijke media hebben het ook opgepakt. Een kleine greep uit de media:

NU.nl
https://www.nu.nl/film/5001101/raymond-thiry-en-maartje-remmers-spelen-r...

RTL Boulevard
https://www.rtlnieuws.nl/boulevard/entertainment/thiry-en-remmers-samen-...

De Telegraaf
https://www.telegraaf.nl/entertainment/1148859/raymond-thiry-in-korte-fi...

Al met al een geslaagde kick-off! Again dank aan iedereen(!) en keep up the good work!

Let's do this!

groeten Bart Dokter en cast en crew Aurora

Stuur geen mail naar mijn funders: 

Comments

afbeelding van nguyenhahai1234567_728221

This article is really fantastic and thanks for sharing the valuable post.
Bad Ice Cream 3

afbeelding van makegoalken_733751

I do not know what to say really what you share very well and useful to the community, I feel that it makes our community much more developed, thanks ps5 release date

afbeelding van photoshoponline88_725117

I did learn it but there are issues that I still don't know shell shockers

afbeelding van Acacia789h_737726

Thank you for your article. This post gives me lots of advice it's very helpful for me!
bubble shooter

afbeelding van Acacia789h_737726

Thank you for writing! It is easy to understand and detailed. I find it interesting, I hope you continue to have such good articles.
fireboy and watergirl